Kostenraming

De kosten van een behandeling worden deels door de ziekteverzekering en deels door u gedragen. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, informeert u het best bij uw verzekeraar welke bedragen in aanmerking komen voor terugbetaling.

Om in te schatten wat u zelf zult moeten betalen voor uw behandeling, kunt u ons vragen een kostenraming op te maken. Die raming geeft alleen een richtbedrag. De uiteindelijke factuur kan door onverwachte omstandigheden afwijken.

Opmaak raming

Het basisbedrag van een kostenraming wordt als volgt opgemaakt:

  • alle verwachte medische kosten
  • alle verwachte verblijfskosten en andere niet-medische kosten

Voor patiënten zonder geldige ziekteverzekering tellen we vervolgens:

  • bij ingrepen met een laag risico: 15% bovenop het basisbedrag
  • bij ingrepen met een hoog risico: 30% bovenop het basisbedrag
  • in sommige gevallen: een dossierkost van 100 euro

Raming aanvragen

Als u in regel bent met de Belgische ziekteverzekering, kunt u vrijblijvend en gratis een kostenraming aanvragen bij het Patiënteninformatiebureau.

Patiënten die geen Belgische ziekteverzekering hebben, kunnen de kostenraming aanvragen bij Cel SoFIA – team Buitenland. Mogelijk worden hiervoor dossierkosten aangerekend.

Gelieve de kostenraming voor een geplande opname minstens 10 werkdagen op voorhand aan te vragen. We maken een gepersonaliseerde raming waarvoor we ook informatie bij de medische dienst moeten opvragen. Dat kan enige tijd in beslag nemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-6-2021 11:06.