Facturatie en terugbetaling

Hebt u geen Belgische ziekteverzekering? Contacteer vóór uw behandeling altijd uw zorgverzekering. Stemt uw verzekering er niet mee in dat de zorg in het buitenland wordt verstrekt, dan moet u de factuur mogelijk zelf betalen voor de start van de behandeling. Voor meer info kunt u terecht bij de cel SoFIA.

Nederlandse patiënten

U bent verzekerd bij CZ, DSW/Stad Holland, VGZ, ONVZ, Zilveren Kruis, Caresq, Ditzo – De Amersfoortse (a.s.r.) en Zorg en Zekerheid

Het UZ Gent heeft een overeenkomst met CZ, DSW/Stad Holland, VGZ, ONVZ, Zilveren Kruis, Caresq, Ditzo – De Amersfoortse (a.s.r.) en Zorg en Zekerheid. Bent u bij een van hen aangesloten, dan wordt de factuur bij gecontracteerde zorg rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Soms wordt het volledige zorgpakket rechtstreeks gefactureerd, soms alleen bepaalde behandelingen.

 • De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst. 
 • Facturen die u ontvangt, moet u zelf betalen. Nadien kunt u bij uw zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

Hieronder vindt u informatie over de administratieve procedures en de aanvraag tot machtiging. Deze documenten zijn ook beschikbaar aan de balie Aanmelden en inschrijven.

U bent verzekerd bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar

 • Vraag vóór uw behandeling bij uw zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 op. Als u niet over dat document beschikt, moet u alle kosten op voorhand betalen. 
 • De kosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt. 
 • Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK - bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. U moet wel een voorschot betalen van minimaal 150 euro per verblijfsperiode van 7 dagen bij verblijf op een gemeenschappelijke kamer. 
 • U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf moet betalen. Nadien kunt u via uw zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

Patiënten uit andere EU-landen

 • Vraag vóór uw behandeling bij uw zorgverzekering een garantieverklaring of formulier S2 op. Als u niet over dat document beschikt, moet u alle kosten op voorhand betalen. 
 • De kosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekering verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt. 
 • Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK - bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. U moet wel een voorschot betalen van minimaal 150 euro per verblijfsperiode van 7 dagen bij verblijf op een gemeenschappelijke kamer. 
 • U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf moet betalen. Nadien kunt u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

Werknemers bij de Europese Unie en hun personen ten laste

 • Vraag vóór uw behandeling bij uw werkgever een garantieverklaring op via dit aanvraagformulier (pdf). 
 • Met die garantieverklaring worden de kosten rechtstreeks met uw verzekering verrekend.

Studenten

 • Bent u student uit een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of Australië? Met een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. U moet wel een voorschot betalen van minimaal 150 euro per verblijfsperiode van 7 dagen bij verblijf op een gemeenschappelijke kamer. 
 • Bent u niet verzekerd in een van bovenstaande landen, dan hebt u een garantieverklaring nodig. Zonder die verklaring moet u alle kosten voor de behandeling op voorhand betalen.

Belgen met een privéverzekering

 • Vraag vóór uw behandeling bij uw privéverzekering een garantieverklaring op. Als u niet over dat document beschikt, moet u alle kosten op voorhand betalen.
 • De kosten worden rechtstreeks met uw verzekering verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt. 
 • Facturen die u eventueel achteraf ontvangt, moet u zelf betalen. Nadien kunt u bij uw verzekering mogelijk (een deel van) de kosten recupereren.

Mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut

 • Als u een identiteitsbewijs hebt en een betalingsverbintenis van een bevoegde instantie, dan rekent het UZ Gent rechtstreeks af met die instantie, bv. het OCMW, het Rode Kruis of Fedasil. 
 • Om de mogelijkheid tot terugbetaling van de zorg te laten onderzoeken, kunt u contact opnemen met Cel SoFIA.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-1-2021 11:23.