Cel SoFIA

Cel SoFIA heet voluit cel Sociale financiële inning en administratie.

Kostenraming

Patiënten die geen Belgische ziekteverzekering hebben, zoals toeristen, kunnen een kostenraming aanvragen bij Cel SoFIA – team buitenland. Hiervoor worden mogelijk dossierkosten aangerekend.

Onderzoek naar terugbetaling medische zorg

Voor Belgische patiënten zonder ziekteverzekering of buitenlandse patiënten met een bijzonder statuut, zoals asielzoekers of mensen zonder wettig verblijf, onderzoekt de cel de mogelijkheid om toch een terugbetaling te krijgen voor medische zorg. De cel neemt daarvoor contact op met instanties zoals het OCMW, Fedasil of het Rode Kruis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-10-2018 09:07.