Verblijfskosten

Persoonlijk aandeel bij dagopname

Bij een dagopname wordt een forfait rechtstreeks gefactureerd aan uw ziekenfonds of verzekering. Als uw ziekteverzekering in orde is, betaalt u dus geen persoonlijk aandeel voor de verblijfskosten.

Persoonlijk aandeel bij opname met overnachting

Voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaalt u een bij wet vastgelegd persoonlijk aandeel per dag. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw verzekerbaarheid en de duur van de opname.

​VerblijfsduurMet verhoogde tegemoetkoming​Kind of persoon ten lasteLangdurig werkloze en personen ten laste​Andere rechthebbenden
​Eerste verblijfsdag​5,77 euro
per dag
​33,04 euro
per dag
​33,04 euro
per dag
​43,52 euro
per dag
​Vanaf tweede verblijfsdag​5,77 euro
per dag
​5,77 euro
per dag
​5,77 euro
per dag
​16,25 euro
per dag
​Vanaf 91e verblijfsdag​5,77 euro
per dag
​5,77 euro
per dag
​5,77 euro 
per dag
​16,25 euro
per dag

Volledige verblijfskost

Als uw ziekteverzekering niet in orde is, moet u de volledige verblijfskost betalen. Die bedraagt per opnamedag:

  • 778,78 euro op een acute afdeling
  • 1.536,37 euro in het Brandwondencentrum
  • 613,43 euro op de verpleegafdeling Palliatieve zorg
  • 373,79 euro op de verpleegafdeling Revalidatie en Geriatrie

Kamersupplement voor eenpersoonskamers

Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan rekent het ziekenhuis u een kamersupplement van 45 euro per dag aan.

U betaalt geen kamersupplement:

  • als u om medische redenen in een eenpersoonskamer wordt opgenomen
  • als u om organisatorische redenen op een eenpersoonskamer verblijft, bijvoorbeeld omdat er geen andere kamer beschikbaar was
  • als u opgenomen werd op een afdeling voor Intensieve zorg of de Spoedgevallendienst
  • als een kind samen opgenomen werd met een begeleidende ouder
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-9-2020 17:03.