Honoraria

Medische en paramedische honoraria of erelonen zijn de vergoedingen die u betaalt voor de prestaties van artsen, kinesisten en andere zorgverleners. Die honoraria (zonder supplementen) zijn door het Riziv wettelijk vastgelegd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Soorten honoraria

Er wordt op de ziekenhuisfactuur een onderscheid gemaakt tussen:

 • Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  Voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement
  Het remgeld of persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald.
  Ereloonsupplementen mogen alleen aangerekend worden als u koos voor een eenpersoonskamer.
 • Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties
  Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische prestaties
  Per opname betaalt u het wettelijk vastgelegde bedrag van 16,40 euro als persoonlijk aandeel voor alle technische prestaties. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, moet dat bedrag niet betalen.

Ereloonsupplementen

Gemeenschappelijke kamer

Als u verblijft op een gemeenschappelijke kamer, worden geen ereloonsupplementen aangerekend.

Eenpersoonskamer

Als u kiest voor een eenpersoonskamer, mogen zorgverleners wel supplementen op hun honoraria aanrekenen:

 • tot 300 procent voor plastische heelkunde en een aantal robotgeassisteerde urologische ingrepen
 • van 125 tot 200 procent voor de andere medische disciplines
 • in het kader van de conventie voor borstreconstructie met eigen weefsel: tot 100 procent in fase 1 en geen ereloonsupplementen in fase 2 en 3

U betaalt geen ereloonsupplementen:

 • als u om medische redenen in een eenpersoonskamer wordt opgenomen
 • als u om organisatorische redenen op een eenpersoonskamer verblijft, bijvoorbeeld omdat er geen andere kamer beschikbaar was
 • als u opgenomen werd op een afdeling voor Intensieve zorg of de Spoedgevallendienst
 • als een kind samen opgenomen werd met een begeleidende ouder
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-10-2018 10:39.