Factuur ziekenhuisopname

Na een opname of dagopname in het UZ Gent, wordt u de ziekenhuisfactuur gestuurd. U krijgt de factuur op het einde van de maand die volgt op de maand na uw ontslag uit het ziekenhuis. Wie lange tijd in het ziekenhuis verblijft, ontvangt elke 30 verblijfsdagen een tussentijdse factuur.

De factuur moet binnen de 15 dagen na ontvangst worden betaald via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling. U kunt ook betalen aan de balie Aanmelden en inschrijven. Dat kan met Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.

Aan wie de betalingstermijn niet respecteert, kunnen er - zonder ingebrekestelling - administratiekosten en wettelijke intresten worden aangerekend. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet u binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk melden aan de dienst Facturatie patiënten.

Opmaak factuur

De opmaak van de factuur is wettelijk bepaald, elk ziekenhuis gebruikt hetzelfde model.

Het eerste deel van de factuur bevat:

 • uw identificatiegegevens en die van het UZ Gent 
 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken 
 • een overzicht van de eventueel betaalde voorschotten 
 • het bedrag dat u moet betalen 
 • het bedrag dat aangerekend wordt aan uw ziekenfonds

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor u van toepassing zijn, worden vermeld.

 1. Verblijfskosten 
 2. Forfaitair aangerekende kosten 
 3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
 4. Honoraria 
 5. Andere leveringen 
 6. Ziekenvervoer 
 7. Diverse kosten 
 8. Btw

Wie betaalt wat?

De bedragen op uw ziekenhuisfactuur staan in drie kolommen:

 • Kosten ten laste van uw ziekenfonds: die worden via de derde-betalersregeling rechtstreeks aan uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling aangerekend 
 • Kosten ten laste van de patiënt: dat is het zogenaamde remgeld en moet u zelf betalen 
 • Supplementen: als u een eenpersoonskamer kiest, worden u kamersupplementen en eventueel ereloonsupplementen aangerekend. Ook die betaalt u zelf

Goed om te weten

 • Wie niet in orde is met de ziekteverzekering of geen geldig verzekeringsakkoord heeft, moet alle kosten op voorhand zelf betalen. De geraamde kosten moet ten laatste op uw opnamedag betaald worden. Die worden dan verrekend met de uiteindelijke factuur.
 • Voor de kosten die het ziekenfonds niet vergoedt, kunt u een aanvraag tot terugbetaling indienen bij uw hospitalisatieverzekering.
 • Als u wordt behandeld in het kader van een werkongeval, moet u dat melden aan de balie Aanmelden en inschrijven. Zorg ervoor dat u de nodige gegevens bij hebt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de arbeidsongevallenverzekering gestuurd.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 11:11.