Andere leveringen

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur omvat de kostprijs van producten zoals bloed, bloedplasma, gipsmateriaal en ontsmettende baden.

De gefactureerde bedragen worden altijd duidelijk gespecifieerd. Uw ziekenfonds betaalt bepaalde producten deels of volledig terug.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-10-2018 10:39.