Factuur ambulante zorg

Ambulante zorg is alle zorg zonder opname in het ziekenhuis of dagziekenhuis, bijvoorbeeld een raadpleging bij een arts, een radiologisch onderzoek of een behandeling op de Spoedgevallendienst.

De factuur voor ambulante zorg moet binnen de 30 kalenderdagen na verzending worden betaald via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling. U kunt ook betalen aan de balie Aanmelden en inschrijven. Dat kan met Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa. 

Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet u binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk melden aan de dienst Facturatie patiënten.

Raadpleeg de factuurvoorwaarden (pdf)

Getuigschrift voor verstrekte hulp

 • Als u het volledige bedrag moet betalen, krijgt u bij de factuur een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat kun u indienen bij uw ziekenfonds voor de terugbetaling.
 • Als de derde-betalersregeling van toepassing is, betaalt u alleen het remgeld en eventuele supplementen. De rest rekent het ziekenhuis rechtstreeks met het ziekenfonds af. U krijgt geen getuigschrift voor verstrekte hulp.

Het bedrag op het getuigschrift kan afwijken van het totaal gefactureerde bedrag. Het getuigschrift vermeldt namelijk alleen de verstrekkingen die de ziekteverzekering dekt.

Opmaak factuur voor ambulante zorg

De opmaak van de factuur is wettelijk bepaald, elk ziekenhuis gebruikt hetzelfde model.

Het eerste deel van de factuur voor ambulante zorg bevat:

 • uw identificatiegegevens en die van het UZ Gent 
 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal zes rubrieken 
 • een overzicht van de eventueel betaalde voorschotten
 • het bedrag dat u moet betalen 
 • het bedrag dat aangerekend wordt aan uw ziekenfonds

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal zes rubrieken. Alleen de rubrieken die voor u van toepassing zijn, worden vermeld.

 1. Honoraria 
 2. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
 3. Andere leveringen 
 4. Ziekenvervoer 
 5. Diverse kosten 
 6. Btw

Wie betaalt wat?

De bedragen op uw ziekenhuisfactuur staan in drie kolommen:

 • Kosten ten laste van uw ziekenfonds: die worden via de derde-betalersregeling rechtstreeks aan uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling aangerekend
 • Kosten ten laste van de patiënt: dat is het zogenaamde remgeld en moet u zelf betalen
 • Supplementen: ook eventuele supplementen die niet- of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners kunnen aanrekenen, betaalt u zelf

Goed om te weten

 • Wie niet in orde is met de ziekteverzekering, moet alle kosten zelf betalen.
 • Voor de kosten die het ziekenfonds niet vergoedt, kunt u een aanvraag tot terugbetaling indienen bij uw hospitalisatieverzekering.
 • Als u wordt behandeld in het kader van een werkongeval, moet u dat melden aan de balie Aanmelden en inschrijven. Zorg ervoor dat u de nodige gegevens bij hebt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de arbeidsongevallenverzekering gestuurd.
 • Het is mogelijk dat u een factuur voor ambulante zorg ontvangt zonder in het UZ Gent te zijn geweest. Dat kan bijvoorbeeld als uw arts laboanalyses liet uitvoeren in ons ziekenhuis. Of als een MUG-team van het UZ Gent bijstand verleende aan een ambulance.
 • Hebt u aan het UZ Gent de toestemming gegeven om contact met u op te nemen via mail of sms, dan kunnen we u via die kanalen contacteren over financiële en administratieve gegevens. U kunt de toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar de dienst Aanmelden en inschrijven: aanmeldeneninschrijven@uzgent.be.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-4-2020 10:20.