​Aanmelden en inschrijven

Op de dag van uw raadpleging of opname komt u een halfuur voor het afgesproken tijdstip naar de aanmeldzuilen via ingang 50 (gebouw K1), ingang 12 (gebouw K12) of ingang 10 (het Kinderziekenhuis) om u aan te melden/in te schrijven (tenzij anders overeengekomen). 

​​Snel aanmelden aan de aanmeldzuilenVoorbeeld aanmeldzuil

Om u aan te melden, hoeft u enkel de instructies op het scherm te volgen. Identificatie van de patiënt gebeurt snel en correct omdat het toestel gebruikmaakt van de elektronische identiteitskaart (eID). Is uw ambulante afspraak correct en volledig ingegeven, dan wordt u automatisch ingeschreven. U krijgt dan meteen een ticket met een rechtstreekse verwijzing naar de medische dienst waar u wordt verwacht.

Hoe werken de zuilen?

Stap 1
U meldt zich aan door uw elektronische identiteitskaart in de aanmeldzuil in te voeren.
Indien u uw identiteitskaart vergeten bent, kunt u dat aanduiden op het scherm. U ontvangt dan een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. De baliemedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen.

Stap 2
Controleer uw persoonlijke gegevens.
Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, kunt u dat op het aanraakscherm aangeven. U krijgt een volgnummer en een medewerker corrigeert uw persoonsgegevens aan de inschrijvingsbalie.

Stap 3
Neem uw ticket en volg de instructies.
U bezorgt het ticket bij uw raadpleging/onderzoek aan de arts of secretariaatsmedewerker.

Aarzel niet om een van onze baliemedewerkers om hulp te vragen bij het inschrijven.

Wie kan zich inschrijven aan een aanmeldzuil?

Inschrijven via de aanmeldzuil kan enkel voor een raadpleging of onderzoek en dus niet voor:

 • een dagopname of meerdaagse opname
 • een raadpleging in het kader van een arbeidsongeval, expertise of klinische studie

In dat geval wordt u automatisch doorverwezen naar een onthaalmedewerker.

Wat brengt u mee?

Om u in te schrijven voor een raadpleging of onderzoek:

 • Identiteitskaart, kids-ID voor kinderen
 • Kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • Naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
 • Naam en adres van de behandelende arts die u doorverwijst

Komt u voor een ongeval op weg naar of van het werk of een arbeidsongeval, zorg dan dat u over volgende gegevens beschikt:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polis en dossiernummer

Komt u voor een klinische studie, dan brengt u uw referentiebrief mee die u bij uw afspraak meekreeg van de medische dienst.

Patiënten die niet de Belgische nationaliteit hebben brengen mee:

 • identiteitsbewijs
 • verzekeringspasje van de verzekeringsmaatschappij
 • verwijsbrief

Breng ook altijd volgende medische gegevens en medicatie mee:

 • Radiografieën
 • Uitslagen van vorige onderzoeken
 • Geneesmiddelen die u gebruikt
 • (Kopie van) attesten
 • Brief van uw (huis)arts
 • Resultaten van de preoperatieve onderzoeken die uw (huis)arts uitvoerde

De prijs van de raadpleging kan u terugvinden op de website van het RIZIV​.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-3-2017 10:58.