Wegnemen van organen, weefsels en cellen

Volgens de Belgische wet is iedereen vanaf 18 jaar potentieel orgaan- en weefseldonor na overlijden. Als u geen donor wenst te zijn, kunt u dat laten registreren via het gemeentehuis. In het ziekenhuis kunt u aan uw arts of de hoofdarts laten weten dat u weigert om organen te doneren of weigert om lichaamsmateriaal ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

  • Het wegnemen en transplanteren van organen wordt in België geregeld door de wet van 13 juni 1986 met betrekking tot orgaandonatie. Orgaandonatie betekent dat organen worden afgestaan om ze nadien te transplanteren bij een andere levende patiënt. Overeenkomstig de Belgische wet is iedereen vanaf 18 jaar potentieel orgaan- en weefseldonor na overlijden. Indien u geen donor wenst te zijn, kan u dit uitdrukkelijk weigeren door dit te laten registreren via het gemeentehuis. Die registratie via het gemeentehuis is gratis. U kunt ook steeds terugkomen op die beslissing. U kunt ook via het gemeentehuis uitdrukkelijk laten registreren dat u donor wilt zijn. In dat geval kan familie zich niet verzetten tegen orgaandonatie na het overlijden. U ​- of uw vertegenwoordiger – kan echter uw weigering om uw organen te doneren vooraf bekendmaken aan uw arts of hoofdarts (Transplantatiewet).
  • Indien u – of uw vertegenwoordiger – toestemming heeft gegeven voor de wegname van lichaamsmateriaal (zoals weefsels, cellen, … van het menselijk lichaam) met het oog op uw diagnose of behandeling, kan een overblijvend gedeelte van dit lichaamsmateriaal door het ziekenhuis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw arts zal u hierover desgewenst meer inlichtingen geven. Ieder gebruik van een overblijvend gedeelte van dit lichaamsmateriaal moet vooraf het gunstig advies krijgen van de ethische commissie. U – of uw vertegenwoordiger – kan echter uw weigering om dit restmateriaal te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek vooraf schriftelijk bekendmaken aan uw arts of de hoofdarts (Mededeling in toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, artikel 20 par. 2 – in werking sinds 14/7/2009).
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-9-2015 16:42.