Honoraria

  • U hebt het recht vooraf ingelicht te worden over de geldende prijzen en tarieven.
  • U kunt in alle diensten een volwaardige behandeling krijgen voor prestaties die vergoed worden door de verplichte ziekteverzekering, tegen honoraria bepaald door het RIZIV. Als prestaties of materialen niet door de verplichte ziekteverzekering worden vergoed, zal u voorafgaandelijk verwittigd worden. U zal ook ingelicht worden als uw keuze voor een eenpersoonskamer of een bepaalde arts aanleiding zou geven tot een verhoging van de kosten of de aanrekening van bijkomende honoraria.
  • Het ziekenhuis stelt de rekeningen gedetailleerd en overzichtelijk op.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-9-2015 16:41.