Charter respect op het werk

In het belang van een positief zorg- en werkklimaat in het UZ Gent verbinden medewerkers, patiënten, bezoekers en derden die aanwezig zijn op de campus zich ertoe:

  • niet te discrimineren op grond van huidskleur, nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, levensbeschouwing of handicap
  • geen verbaal of fysiek geweld te gebruiken en geen ongewenste intimiteiten te plegen
  • respect te hebben voor de anderen en geen overlast te veroorzaken.
  • het ziekenhuisreglement te respecteren.

Bij overtredingen kan het UZ Gent actie ondernemen. Zo kan de toegang geweigerd worden aan patiënten, bezoekers en derden die zich niet aan de regels houden. Ze kunnen ook verplicht worden het ziekenhuis te verlaten. Misdrijven worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

Beeld- of geluidsopnames in het ziekenhuis

Wilt u beeld- of geluidsopnames maken in het ziekenhuis, dan moet u volgende richtlijnen in acht nemen.

  • U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle opnames die u van zichzelf en derden maakt.
  • U hebt op voorhand de mondelinge toestemming nodig van iedereen die in beeld komt.
  • Voor opnames van zorgkundige behandelingen hebt u een schriftelijke toestemming nodig.
De toestemming geeft u het recht om beelden te maken voor persoonlijk gebruik. Wilt u de beelden ook delen, dan moeten alle betrokkenen daarvoor uitdrukkelijk hun akkoord geven.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-12-2018 15:53.