Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Waarvoor kan u bij een sociaal werker terecht?

Psychosociale hulpverlening

Doorheen uw ziekteverloop kan u overmand worden door emotie. U voelt zich gespannen, verdrietig, onzeker,… Die gevoelens kunnen te maken hebben met uw thuissituatie, relatie, ziekte, werksituatie enzovoort. Ook uw partner, familie of andere mensen uit uw omgeving kunnen dergelijke emoties ervaren. De sociaal werker kan u daarin ondersteunen en begeleiden.

Zorgcoördinatie

In het ziekenhuis zal uw aandacht vooral uitgaan naar de medische behandeling of uw ziekenhuisverblijf. De periode na de opname of behandeling is echter even belangrijk. U kan met vragen en bekommernissen daarover steeds terecht bij een van onze sociaal werkers. Die kan u onder meer helpen met thuiszorgdiensten, aanvragen voor een hersteloord of revalidatiecentrum, zorgpakket die aan uw persoonlijke noden voldoen, vervoerregelingen enzovoort.

Raadpleeg voor meer info de folder 'Opname- en ontslagvoorbereiding uit het ziekenhuis - Sociale Dienst Patiënten'. U vindt de folder ook op uw afdeling of bij de Sociale Dienst Patiënten.

Materiële hulpverlening

De sociaal werker kan helpen bij het regelen van een voedselpakket, kledij, opvang voor huisdieren, een parkeerkaart voor de UZ Gent-campus, enzovoort.

Sociaal administratieve hulpverlening

Een sociaal werker kan u informeren en adviseren over alle sociale voorzieningen, tegemoetkomingen en bijbehorende voorwaarden om een aanvraag te kunnen opstarten. Voorbeelden daarvan zijn ziekteaangifte, hospitalisatieverzekering, reisonkosten, gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, enzovoort. Onze sociaal werker kan u daarbij ook administratief ondersteunen. Elke situatie en vraag wordt individueel bekeken.

Financieel/Juridisch administratieve hulpverlening

Bij financiële of juridische problemen kan u informatie, advies en administratieve ondersteuning vragen bij een van onze sociaal werkers. Die problemen kunnen zich zowel binnen als buiten het ziekenhuis afspelen: facturatieproblemen, derdebetalersregeling, afbetaling factuur uzg, voorlopige bewindvoering, gerechtsdeurwaarder, hospitalisatieverzekering, ziekteverzekering, VLK, enzovoort.

Belangenbehartiging/preventie/signaleren

De sociaal werker zal u ondersteunen bij het behartigen van uw rechten en belangen. Eventuele moeilijkheden i.v.m. uw functioneren in de samenleving zal de sociaal werker met u proberen te voorkomen. Staat iets uw (sociale) integratie in de weg, dan kan de sociaal werker dat signaleren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-9-2015 15:48.