Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Patiëntenbegeleiding

Sociaal werkers

Ziek zijn is ingrijpend, zowel tijdens een opname als bij een behandeling. Het kan een impact hebben op persoonlijk, relationeel en sociaal vlak. Daarbij kan u het gevoel hebben uw vragen en problemen niet meer zelf te kunnen oplossen. Ze kunnen te maken hebben met uw ziekteverloop, relatie, thuissituatie, werk, administratie, huisvesting, en meer. Een sociaal werker kan u in dat geval helpen. De gesprekken die u met een sociaal werker voert, zijn altijd vertrouwelijk. De sociaal werkers worden in hun werk ondersteund door de administratief medewerkers van de dienst.

Lees meer over wat een sociaal werker voor u kan doen.

Contact

U kan dagelijks van 8 tot 17 uur terecht bij de dienst Patiëntenbegeleiding:

Solidariteitsfonds Francis Colardyn voor hulpbehoevende patiënten

De dienstverlening van de dienst Patiëntenbegeleiding UZ Gent focust op verschillende niveaus in de patiëntenzorg. Ze omvat onder meer materiële hulp zoals kledij, schoeisel, toiletgerief, voedselpakket bij ontslag, babyvoeding, uitzonderlijke tussenkomst voor medisch materiaal ten laste van patiëntjes in de thuiszorg (aankoop aspiratiesondes, verzorgingsmateriaal zoals luiers, plasbroekjes, hulpmiddelen voor kinderen), …

De dienst biedt ook financiële hulp aan o.a. kansarme gezinnen en mensen zonder verblijf, zoals tussenkomsten in openbaar vervoer en nachtvervoer in crisissituaties. Er kan ook tussenkomst verleend worden aan wie een vervangingsinkomen heeft, gehospitaliseerd wordt en in acute nood verkeert. Deze patiëntengroep kan doorgaans geen beroep doen op familie of vrienden.

Jaarlijks worden begeleide vakantiekampen ingericht voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen. Ouders die de deelname van hun kind aan zo'n kamp niet kunnen betalen, kunnen mogelijk een beroep doen op onze tussenkomst.

Er is geen tussenkomst voor ziekenhuisrekeningen en medicatie.

Elke aanvraag tot financiële steun wordt in overweging genomen. Tussenkomst kan pas na een sociaal-financieel onderzoek van de patiënt. Dat onderzoek vormt de basis voor ons advies voor financiële steun.

U wil helpen?

We verwelkomen alle initiatieven en giften. Mocht u onze werking en de bovenstaande initiatieven willen steunen, dan kan u een gift doen via:

  • Mededeling : CR/SOC/001 + vermelding 'fiscaal attest'
  • IBAN BE42 0016 4482 4754 - BIC GEBABEBB

Met vragen en voor meer info, kan u steeds terecht op tel. 09 332 41 37.

Taalbijstand - Interculturele bemiddeling (ICB)

Optimale communicatie leidt tot duidelijke informatie, wederzijds begrip en een goede verstandhouding. U kan de hulp van een intercultureel bemiddelaar of sociaal tolk inroepen via het algemeen nummer 09 332 13 12. We bekijken dan met welke vorm van taalbijstand we u het beste kunnen ondersteunen.

Het team interculturele bemiddelaars biedt taalbijstand en bemiddeling waar nodig. UZ Gent garandeert dat patiënten die onvoldoende Nederlands kennen of die niet thuis zijn in de Belgische gezondheidszorg en cultuur, in een voor hen begrijpelijke taal correct geïnformeerd worden. Zo wil het ziekenhuis kwaliteitsvolle zorg voor iedereen toegankelijk maken. Elk misverstand als gevolg van taal of culturele barrières is er een te veel.

Tolk Vlaamse gebarentaal

In het UZ Gent

Dove patiënten kunnen voor een gesprek met de arts een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk is gratis en kan ook afspraken boeken indien nodig.
Patiënten kunnen de tolk reserveren per mail naar ingeborg.scheiris@uzgent.be of sms  naar tel. 0471 71 71 82. Dat gebeurt het best ruim op voorhand.

Op afstand

De tolk Vlaamse gebarentaal werkt ook op afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen. Er wordt dan via de computer verbinding gemaakt met het UZ Gent. Een tolk aanvragen doet u het best ruim op voorhand via het aanvraagformulier.

Interculturele bemiddeling via internet

Het team interculturele bemiddeling werkt nauw samen met andere Belgische ziekenhuizen waardoor het mogelijk wordt om via een beveiligde internetverbinding op afstand taalbijstand aan te bieden. Interculturele bemiddelaars die in een ander ziekenhuis werken, kunnen via dit systeem in het UZ Gent ingezet worden waardoor er een bredere waaier aan talen beschikbaar is.

De sociaal werkers, artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers kunnen u bij de aanvraag verder helpen. U kan ook zelf een aanvraag doen via tel. 09 332 13 12. 

Sociaal tolken

Voor andere talen kunnen we een aanvraag richten aan Tolk- en Vertaalservice Gent (TVGent). Deze sociaal tolken hebben geen bemiddelende functie en maken ook geen deel uit van de dienst Diversiteit en interculturele bemiddeling. Het takenpakket van sociaal tolken is beperkt tot het volledig en getrouw omzetten van mondelinge boodschappen van de ene naar de andere taal, in de context van sociale en openbare hulp- en dienstverlening.

Sociaal tolken kunnen ter plaatse en telefonisch tolken. De sociaal werkers, artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers kunnen u bij de aanvraag van een sociaal tolk helpen. U kunt ook zelf een aanvraag doen via tel. 09 332 13 12.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-7-2017 08:52.