Andere diensten

​Psychologische diensten in het ziekenhuis

Binnen een aantal diensten zijn één of meerdere psychologen actief. Hebt u nood aan psychologische begeleiding, contacteer dan de hoofdverpleegkundige.

Palliatieve zorg

Patiënten en familie kunnen een beroep doen op het palliatief support team, een team van deskundigen dat advies en ondersteuning biedt bij het naderend levenseinde. Het palliatief support team informeert en begeleidt patiënten en hun familie en creëert de omstandigheden om een waardig afscheid mogelijk te maken, met respect voor filosofische overtuiging en zingeving.

Bij ontslag uit het ziekenhuis zorgt het team er samen met de dienst Patiëntenbegeleiding voor dat de palliatieve zorg thuis zo goed mogelijk georganiseerd wordt.

Het palliatief support team is te bereiken op tel. 09 332 54 84 (van 8.30 tot 16.00 uur) of via palliatieve.zorg@uzgent.be. U kunt het team ook steeds contacteren via de verpleegkundigen of artsen.

Kin​​esitherapie

Op alle diensten kunt u behandelingen kinesitherapie, massage en fysiotherapie krijgen, op voorschrift van een arts-specialist.

Logopedie

Logopedisten kunnen u helpen om spraakproblemen op te lossen.

Ergotherapie

Op bepaalde afdelingen kan een ergotherapeut individuele training geven en u begeleiden naar een optimale zelfstandigheid door dagelijkse activiteiten te trainen, u hulpmiddelen te leren gebruiken, te adviseren over rolstoelen, …

Specifieke voetverzorging

Patiënten kunnen via de hoofdverpleegkundige een consult vragen voor specifieke voetverzorging (pedicure en/of podologe).

Voedingsadvies en maaltijdvoorziening

Patiënten met bijzondere voedingsnoden krijgen tijdens hun verblijf het bezoek van een diëtist. Hij of zij kijkt na of de voeding aangepast moet worden en geeft dieetadvies. Na ontslag is ambulante follow-up mogelijk. Uw diëtist kan u daarover informeren.

Daarnaast kunnen alle opgenomen (dieet)patiënten hun individuele menukeuzes doorgeven aan de medewerkers maaltijdbevraging.

Onderwijs

Via de Ziekenhuisschool Stad Gent kunnen patiënten zowel op kleuter-, lager als secundair niveau les krijgen om de schoolachterstand bij langdurige hospitalisatie tot een minimum te beperken. De Ziekenhuisschool bevindt zich in het Revalidatiecentrum en is te bereiken op tel. 09 222 11 33, fax 09 222 50 25 of ziekenhuisschooluzgent@gent.be.​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-11-2015 12:29.