U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Patiënten > Opname

Opname

Op de dag van opname komt u een half uur voor het afgesproken tijdstip naar de aanmeldzuilen via ingang 50, ingang 12 of ingang 10 (voor het Kinderziekenhuis) om u in te schrijven (tenzij anders overeengekomen).

Volg de instructies op de aanmeldzuil. De identificatie gebeurt snel en correct dankzij uw elektronische identiteitskaart (eID). De inschrijving voor de opname voltooien kan niet via de aanmeldzuil. U wordt daarvoor naar de medewerker aan de aanmeld- en inschrijfbalie verwezen. Alle informatie over uw opname wordt daar samen met u overlopen. U zal ook gevraagd worden om de opnameverklaring te ondertekenen. U kunt ze hier downloaden:

Centraal infopunt Inkominfo+

Dicht bij de aanmeldzuilen van ingang 12 en ingang 50 vindt u een centraal infopunt (Inkominfo+). U kan er terecht met vragen of verzoeken, zoals begeleiding naar de plaats van afspraak, hulp bij de registratie aan de aanmeldzuilen, vragen om informatie (bv. over openbaar vervoer, logeermogelijkheden) ….

U kan het centraal infopunt bereiken via tel. 09 332 20 21 of 20 22 (ingang 50), tel. 09 332 45 07 (ingang 12) of inkominfo+@uzgent.be.​

Kamerkeuze

​​Campus bij nachtU kunt verblijven in een eenpersoonskamer of in een gemeenschappelijke kamer. 

Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement per verpleegdag aangerekend. Er kunnen ook supplementen op de honoraria worden aangerekend. 

Als u een eenpersoonskamer wilt, kunt u dit - bij voorkeur vooraf - bespreken. Het kan wel gebeuren dat er niet onmiddellijk een eenpersoonskamer ter beschikking is.

​Wat brengt u mee?

Voor uw inschrijving

 • Identiteitskaart​ (voor kinderen: kids-ID, als u die heeft)
 • Als u een hospitalisatieverzekering heeft, brengt u uw documenten (bevestigingsbrief, verzekeringskaartje, kleefbriefjes van het ziekenfonds …) mee: zo kunnen wij de oplegkosten rechtstreeks aan deze maatschappij factureren. Opgelet: de meeste maatschappijen vragen ook dat u hen vooraf van uw opname verwittigt.
 • Uw telefoonnummer, gsm-nummer en/of emailadres
 • Telefoonnummer of contactadres van familie of buren
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
 • Naam van de behandelende arts die u doorverwijst
 • Naam, adres en telefoonnummer van de eventueel reeds ingeschakelde thuiszorgdiensten
 • Voor de kraamafdeling: trouwboekje of bewijs van erkenning van het kind
 • Bij ongeval op weg naar of van het werk of arbeidsongeval: naam en adres van de werkgever en naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polis en dossiernummer
 • Bij een klinische studie: referentiebrief die u bij uw afspraak meekreeg van de medische dienst

​Buitenlandse patiënten brengen zeker ook een identiteitsbewijs, een verzekeringspasje van de verzekeringsmaatschappij en een verwijsbrief mee.

Medische gegevens en medicatie

 • Radiografieën
 • Uitslagen van vorige onderzoeken
 • Eventueel een medicatieschema (op te vragen bij huisarts, thuisverpleegkundige of apotheker)
 • Geneesmiddelen die u gebruikt
 • (Kopie van) attesten
 • Brief van uw (huis)arts
 • Resultaten van de preoperatieve onderzoeken die uw (huis)arts uitvoerde
 • Attesten van vastgestelde allergieën

​Voor uw verblijf

 • ​nachtkledij, kamerjas, gesloten pantoffels of schoeisel
 • toiletgerief

Interculturele bemiddeling en tolken

Het UZ Gent biedt taalbijstand in twee vormen: interculturele bemiddeling en sociaal tolken/vertalen​. De sociaal werkers, artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers kunnen u helpen bij de aanvraag van een intercultureel bemiddelaar of sociaal tolk.

Aangifte van arbeidsongeschiktheid

Het is bij wet vastgelegd dat u uw ziekenfonds moet verwittigen in geval van werkonbekwaamheid. Dat moet binnen de twee kalenderdagen worden aangeven via het RIZIV-formulier 'verklaring van arbeidsongeschiktheid' (ook wel 'document vertrouwelijk' genoemd). Dit formulier kunt u aanvragen bij uw ziekenfonds. Loontrekkenden moeten ook de werkgever op de hoogte brengen.

Toegang tot gezondheidszorg

In België heeft iedereen recht op medische zorg. De wet op de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering regelt dit recht. Als u niet beschikt over een geldige ziekteverzekering in België zal, afhankelijk van uw verblijfsstatuut, al dan niet een bepaalde procedure voor medische zorgen worden toegepast.

Op uw afdeling of dienst kunt u altijd een informatief en verkennend gesprek met de sociaal werker aanvragen.

Rookverbod

Het UZ Gent is een rookvrij ziekenhuis.

Roken op de campus mag enkel in de rokerspaviljoenen. Dus niet aan de ingangen van de gebouwen, waar het roken andere patiënten, bezoekers en medewerkers hindert.​

​Het ziekenhuis verlaten tijdens de opname

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst of de verantwoordelijke arts mag u tijdens de duur van uw opname het terrein van het UZ Gent niet verlaten.

Als u tegen het advies van uw arts in het ziekenhuis wilt verlaten, kan u soms de vraag krijgen om schriftelijk te verklaren dat u dit op eigen risico doet.

Opnamedocumenten

U ontvangt bij de planning van uw opname een aantal documenten die u kunnen helpen om de opname goed voor te bereiden:

Volwassenen

U ontvangt een opnamemap. Die bevat:

Kinderen

Opgelet: de parkeertarieven in de opnamebrochure voor kinderen zijn niet meer actueel. Bekijk hier de nieuwe tarieven.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2018 10:48.