U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Patiënten > Naar huis

​Naar huis

Uw behandelende arts vertelt u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het is belangrijk dat u al op voorhand nadenkt over de organisatie van de periode na het ontslag. Een ziekenhuisverblijf is meestal kort. Ga er dus van uit dat u thuis verder moet herstellen. Voor uw eigen comfort is het dus belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en al tijdens uw verblijf voorbereidingen te treffen voor uw ontslag. Met al uw vragen en bekommernissen over de periode na uw ziekenhuisopname kunt u terecht bij de dienst Patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis.

Als de Sociale Dienst zelf geen passend antwoord heeft, helpen zij u verder op weg.
De Sociale Dienst bereiken kan op de nummers:

 • tel. 09 332 41 44 (ingang 50 (gebouw K2), gelijkvloers)
 • tel. 09 332 41 45 (ingang 12 (gebouw K12), gelijkvloers)

Een verkennend gesprek met de sociaal werker verbonden aan de afdeling waar u opgenomen bent, kan reeds een hulp zijn.

Voorbereiding op het ontslag

U kunt uw arts een aantal vragen stellen zodat u een duidelijker zicht krijgt op wat u mag verwachten:

 • Hoelang zal mijn opname duren?
 • Wat kan ik verwachten tijdens mijn herstelperiode?
 • Hoelang zal dit herstel duren?
 • Zal er nog nabehandeling nodig zijn?
 • Zal ik bepaalde dingen niet kunnen doen als ik naar huis ga?
 • Heb ik bijkomende zorg of bepaalde hulpmiddelen nodig, zoals een aangepast bed, krukken, looprek, rolstoel of andere?
 • Volstaat kinesitherapie thuis?
 • Moet ik eerst verder herstellen in een revalidatiecentrum, hersteloord of andere setting?

Vanuit de dienst Patiëntenbegeleiding kunt u bijstand krijgen bij het regelen van heel wat persoonlijke en praktische zaken.

Vervoer en eventuele opvang thuis

Als u het ziekenhuis mag verlaten, is het belangrijk reeds op voorhand nagedacht te hebben over uw vervoer naar huis (of thuisvervangend milieu).

Volgende vragen kunnen u daarbij helpen:

 • Kan iemand u naar huis brengen?
 • Kan iemand aanwezig zijn als u thuiskomt?
 • Hebt u bijkomende hulp nodig thuis?
 • Bent u zelf hulpverlenend persoon voor uw partner of andere mensen in uw omgeving? Moet voor hen hulp georganiseerd worden?

Huishoudelijke taken

Denk eraan dat u tijdelijk misschien niet in staat zal zijn om te koken, boodschappen te doen, te poetsen en andere huishoudelijke taken uit te voeren. Als u geen beroep kunt doen op mensen uit uw onmiddellijke omgeving, kunt u professionele diensten inschakelen voor alle huishoudelijke taken (gezins- en bejaardenhulp) of enkel voor poetshulp. Het is belangrijk dat u deze diensten al voor uw opname aanvraagt, zodat er bij uw terugkeer thuis onmiddellijk hulp aanwezig kan zijn. Voor bepaalde hulp moet u rekening houden met wachtlijsten. Vooral poetsdiensten werken momenteel met een wachtlijst. Het systeem van de dienstencheques kan dikwijls op kortere termijn een oplossing bieden.

Voor meer informatie over deze thuiszorgdiensten kunt u steeds terecht bij de sociale dienst van uw ziekenfonds, het OCMW of de sociaal werker van het ziekenhuis.

Maaltijden

Georganiseerde diensten (bv. via het ziekenfonds) of een traiteur uit uw buurt kunnen maaltijden aan huis leveren. U kunt ook vooraf diepvriesmaaltijden voorzien.

Boodschappen

Kruideniers uit de buurt zijn dikwijls bereid uw boodschappen aan huis te brengen. Regel dit vooraf. Verschillende warenhuizen hebben een dienst die bij u thuis levert.

Hulpmiddelen

Na uw verblijf in het ziekenhuis hebt u soms nood aan bijkomende hulpmiddelen die u kunnen helpen bij de dagelijkse activiteiten. Die kunnen uw levenskwaliteit sterk verbeteren. Als u geen trappen meer kunt doen en uw slaapruimte bevindt zich op een andere verdieping, kunt u een ziekenhuisbed ontlenen.

Als u krukken, een looprek, een rolstoel of andere hulpmiddelen nodig heeft, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze voor uw ontslag uit het ziekenhuis al ter beschikking zijn. Deze hulpmiddelen zijn te verkrijgen bij de mediotheek van uw ziekenfonds.

Thuisverpleging en kinesitherapie

U kunt thuisverpleging aanvragen bij georganiseerde diensten of bij een zelfstandige verpleegkundige uit uw buurt. Meer informatie over zelfstandige thuisverpleegkundigen (lid van de Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen) vindt u op de website www.verplegingthuis.be.

Voor adressen van thuisverpleegkundigen of kinesitherapeuten kunt u ook terecht bij uw huisarts, de sociale dienst van uw ziekenfonds, het OCMW of de Sociale Dienst Patiënten van het ziekenhuis.

Verblijf in een hersteloord of revalidatiecentrum

Als u denkt dat herstel thuis niet mogelijk is ​– omdat u alleen woont, uw omgeving u onvoldoende hulp kan bieden of u denkt onvoldoende zelfredzaam te zijn – kan een verblijf in een hersteloord, een revalidatiecentrum of een andere setting een oplossing bieden. Vraag daarover het advies van uw arts. Zo'n verblijf moet voor uw opname in het ziekenhuis aangevraagd worden om een vlotte overgang van ziekenhuis naar een verlengde opname in een hersteloord, revalidatiecentrum, … mogelijk te maken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-3-2017 15:27.