U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Patiënten > Ombudsdienst

​Ombudsdienst

De medewerkers van het ziekenhuis streven naar goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening, en houden daarbij rekening met uw noden. Het kan gebeuren dat u, ondanks hun inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over de zorg- of dienstverlening.

We vragen u dit rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverlener, de hoofdverpleegkundige of behandelende arts. Zij zijn bereid met u te overleggen hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de Ombudsdienst, bij voorkeur via dit formulier, maar u kan er ook telefonisch of per e-mail terecht. Een persoonlijk gesprek is mogelijk op afspraak.

Contactgegevens

Ombudsdienst UZ Gent
Ingang 50, route 505
Naar het contactformulier

Tel. 09 332 52 34
Fax 09 332 55 91
E-mail: ombudsdienst@uzgent.be

Dagelijks te bereiken van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Buiten deze uren kan u een boodschap inspreken. De klachten worden behandeld door Christophe Demeestere (coördinator), Patrick Demuynck, Francine De Groote en Carine Dierickx.  

Klachten onder de bevoegdheid van de ombudspersoon:

Verzorgingsklachten

Klachten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uw behandeling. Dat zijn de zogenaamde verzorgingsklachten: klachten over concrete handelingen van de zorgverleners. Dergelijke klachten hebben betrekking op minstens een van de items uit de wet op de rechten van de patiënt:

 • het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • het recht op vrije keuze van zorgverlener
 • het recht op informatie over uw gezondheidstoestand
 • het recht om geïnformeerd en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst
 • het recht op een zorgvuldig bijgehouden en bewaard patiëntendossier
 • het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • het recht op pijnbehandeling
 • het recht om een klacht neer te leggen bij een ombudspersoon

Verblijf- en opvangklachten

Klachten over de instelling als bestuurlijke overheid, die betrekking hebben op de concrete werking en handelswijze: de zogenaamde verblijf- en opvangklachten.

Opdrachten van de ombudspersoon

 • Vragen en klachten voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener te bevorderen, om tegemoet te komen aan de noden van de patiënt aan informatie en/of advies.
 • Bemiddelen bij klachten (i.v.m. de uitoefening van de rechten van de patiënt) om tot een oplossing te komen. Bij conflicten wordt er, vanuit een klantgerichte ingesteldheid, gestreefd naar een verzoening tussen de patiënt en de betrokken zorverlener(s) om de vertrouwensrelatie te herstellen.
 • De patiënt informeren over de verdere opties om zijn klacht af te handelen als een oplossing uitblijft.
 • Informeren over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
 • Het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten.

Huishoudelijk reglement

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst

Vragen of suggesties over de kwaliteit van de zorg?

Bijkomende info

Raadpleeg bijkomende informatie over:

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2019 12:18.