Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Veelgestelde vragen - Vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon

Wat gebeurt er als ik zelf niet meer in staat ben om mijn rechten uit te oefenen?

Als je als meerderjarige niet meer in staat bent om je eigen wil te uiten, zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je hebt een vertegenwoordiger aangeduid op het moment dat je zelf nog je rechten kon. Hij of zij zal jouw algemeen welzijn bewaken zodra jij niet meer in staat bent om je rechten uit te oefenen.
  2. Als je vooraf geen vertegenwoordiger hebt aangeduid, zal je partner – gehuwd, feitelijk of wettelijk samenwonend - , je meerderjarig kind, je ouder of een meerderjarige broer of zus beschouwd worden als jouw vertegenwoordiger.
  3. Als je vooraf geen vertegenwoordiger hebt aangeduid of de vertegenwoordiger jouw belangen niet behartigt, kan een vrederechter een bewindvoerder aanduiden. De procedure om een bewindvoerder aan te stellen kan door de zorgvrager, een betrokken partij (bijvoorbeeld een familielid) of een procureur des Konings aangevraagd worden. De bewindvoerder zal jouw algemeen welzijn bewaken.

    Wanneer je als minderjarige of meerderjarige onder het statuut 'verlengde minderjarigheid' of 'onbekwaamverklaring' niet meer in staat bent om je eigen wil te uiten, zullen je ouders of voogd beschouwd worden als jouw vertegenwoordiger.

Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan?

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden door het 'formulier voor aanwijzing van de vertegenwoordiger' in te vullen en af te geven aan je behandelende arts. Bezorg het ingevulde formulier aan je behandelende arts. Hij of zij zal het toevoegen aan je patiëntendossier.

Let wel: Een vertegenwoordiger aanduiden moet schriftelijk gebeuren.

Kan ik me laten bijstaan als ik geïnformeerd word over mijn gezondheidstoestand?

Ja, je kan je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon: een familielid of een naaste. Hij of zij kan je bijstaan bij het verkrijgen van een afschrift van je patiëntendossier of bij het neerleggen van een klacht. Mits jouw toestemming kan de informatie over je gezondheidstoestand ook alleen aan de vertrouwenspersoon worden meegedeeld.

De betrokken beroepsoefenaar noteert in het patiëntendossier of een vertrouwenspersoon is aangesteld en voegt ook de contactgegevens toe.

Hoe duid ik een vertrouwenspersoon aan?

Een vertrouwenspersoon aanduiden kan mondeling of schriftelijk via het 'formulier voor aanwijzing van de vertrouwenspersoon'. Bezorg het ingevulde formulier aan je behandelende arts. Hij of zij zal het toevoegen aan je patiëntendossier.

Een vertrouwenspersoon hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-6-2017 14:23.