Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Veelgestelde vragen - Schadevergoeding

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik schade heb opgelopen waarvoor een beroepsbeoefenaar verantwoordelijk is?

Een beroepsbeoefenaar (arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleegkundige,..) kan verantwoordelijk gesteld worden voor een medische fout die de patiënt lichamelijke of psychologische schade heeft berokkend.

Je hebt enkel recht op een schadevergoeding als er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de medische fout en de schade. Dat betekent dat de schade die je hebt opgelopen, veroorzaakt werd door een foutieve handeling van de beroepsbeoefenaar. De verzekering van het ziekenhuis neemt daarover een standpunt in.

Let wel: Er is een verschil tussen een medische fout en een complicatie. Als een medische ingreep onbedoelde gevolgen heeft, is er niet noodzakelijk ook sprake van een medische fout. Aan elke ingreep zijn complicaties verbonden. Die bespreekt de behandelende arts vooraf met jou.

Tip: Laat je bijstaan door de dienst Ledenverdediging van je mutualiteit of door een advocaat.

Heb ik recht op een schadevergoeding bij een complicatie?

Aan elke behandeling zijn mogelijke complicaties verbonden. Ook als de juiste behandeling wordt toegepast, kunnen er problemen ontstaan.

Beroepsbeoefenaars moeten soms bewust risico's nemen omdat de mogelijke schade niet opweegt tegen het beoogde resultaat. Je hebt als patiënt het recht om op voorhand geïnformeerd te worden over de bijwerkingen en risico's van een behandeling. Dat is het recht op geïnformeerde toestemming. Je moet als patiënt een document ondertekenen waarin je akkoord gaat met de mogelijke risico's en toestemming geeft voor de behandeling.

Als er sprake is van een complicatie zal de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk zijn voor de schade en heb je als patiënt geen recht op een schadevergoeding.

Let wel: De arts heeft een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. Dat betekent dat de beroepsbeoefenaar zich moet inspannen om het best mogelijke te doen, maar het resultaat van de behandeling ligt niet vast.

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik schade heb opgelopen waarvoor geen beroepsbeoefenaar verantwoordelijk is?

Onder bepaalde voorwaarden heb je in dat geval recht op een schadevergoeding.

Als je ervan overtuigd bent dat je schade hebt geleden door verstrekte zorg, dan kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Dat kan via de website van het RIZIV. Men spreekt van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid als er sprake is van schade, maar niet van een fout. 
Het Fonds vergoedt de abnormale schade als de schade voldoende ernstig wordt geacht. De criteria om de schade te beoordelen vind je terug op de website van het RIZIV.

De procedure bij het FMO is gratis.

Let wel: De procedure neemt enige tijd in beslag. Hou daar rekening mee.

Tip: Laat je bijstaan door de dienst Ledenverdediging van je mutualiteit of door een advocaat.

Raadpleeg de website van het FMO voor meer informatie.

Heb ik recht op een schadevergoeding bij schade of verlies van een persoonlijk voorwerp?

Je hebt enkel recht op een schadevergoeding als kan worden aangetoond dat de schade of het verlies een gevolg is van een fout van een medewerker van het ziekenhuis.

Je kan de vraag tot schadevergoeding voorleggen aan de betrokken beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld de hoofdverpleegkundige van de afdeling). Je kan de vraag ook voorleggen aan de Ombudsdienst via het contactformulier.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-6-2017 10:10.