Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Veelgestelde vragen - Patiëntendossier

Hoe kan ik mijn patiëntendossier inkijken?

Je kan je behandelende arts mondeling of schriftelijk vragen of je rechtstreeks je patiëntendossier mag inkijken. Als patiënt heb je echter niet het recht op inzage van persoonlijke notities van de behandelende arts of info van derden.

Je kan ook schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden die jou bijstaat om het dossier in te kijken of in jouw plaats het dossier inkijkt.

Let wel: Uitzonderlijk kan je behandelende arts je het recht op inzage van je dossier weigeren als dat een ernstig gezondheidsrisico zou kunnen inhouden. Je kan in dat geval wel een andere arts als vertrouwenspersoon aanduiden die in jouw plaats het patiëntendossier kan inkijken.

Hoe kan ik een afschrift van mijn patiëntendossier krijgen?

Je kan een afschrift van je patiëntendossier aanvragen bij je behandelende arts of het secretariaat van de medische afdeling waar je in behandeling bent. Je ontvangt een antwoord binnen de 15 werkdagen.

Als je geen afschrift van je patiëntendossier krijgt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst.

Let wel: Als patiënt heb je geen recht op een afschrift van persoonlijke notities van de behandelende arts of informatie van derden. Je hebt evenmin recht op een afschrift van je patiëntendossier als de beroepsbeoefenaar heeft geoordeeld dat de informatie-overdracht een ernstig risico voor jouw gezondheid zou kunnen inhouden.

Kan mijn partner het afschrift van mijn patiëntendossier ophalen?

Ja, maar enkel met jouw schriftelijke toestemming (voorzien van jouw handtekening) en een kopie van je identiteitskaart.

Kan ik een afschrift van het patiëntendossier van een overleden naaste krijgen?

Neen, van een overleden naaste kan je enkel het dossier inkijken. De partner – gehuwd, feitelijk of wettelijk samenwonend -, ouders, broers en zussen, (klein)kinderen en grootouders kunnen ook een beroepsbeoefenaar aanduiden om het dossier van de overleden patiënt in te kijken.

Dat kan op twee voorwaarden:

  1. De overleden patiënt heeft er zich bij leven niet tegen verzet.
  2. De hierboven vermelde naasten moeten een geldige reden kunnen inroepen. Die moet gemotiveerd en gespecifieerd zijn. Bijvoorbeeld: Bij het vermoeden van een medische fout.

Let wel: De inzage is onrechtstreeks (kan enkel door de beroepsbeoefenaar) om de privacy van de patiënt te beschermen en om emotionele betrokkenheid te voorkomen. De beroepsbeoefenaar zal mondeling toelichten wat er in het patiëntendossier staat. De onrechtstreekse inzage is beperkt tot de info die gerelateerd is aan de aangevoerde reden.

Hoeveel betaal ik voor een afschrift van mijn patiëntendossier?

Je betaalt 0,10 euro per gekopieerde pagina op papier en 5 euro per gekopieerd beeld. Voor een afschrift op cd-rom, kan maximaal 10 euro aangerekend worden. De totale kostprijs van het afschrift mag niet hoger zijn dan 25 euro.

Kan ik de toegang tot mijn patiëntendossier blokkeren voor beroepsbeoefenaars?

Als patiënt kan je verschillende beroepsbeoefenaars (arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleegkundige,..) raadplegen. Door jouw geïnformeerde toestemming te geven, stem je ermee in dat jouw behandelende beroepsbeoefenaars elektronisch informatie over je gezondheid kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden enkel gedeeld om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Je hebt op elk moment het recht om een behandelende arts te vragen om medische gegevens elektronisch te blokkeren. Die gegevens kunnen dan niet meer geraadpleegd worden door je behandelende artsen. Je patiëntendossier is op 'code rood' geplaatst.

Let wel: Wanneer je patiëntendossier elektronisch op 'code rood' staat, kunnen jouw medische gegevens niet meer geraadpleegd worden door je behandelende artsen. Dat kan de kwaliteit van de verstrekte zorg in het gedrang brengen.

Kan ik gegevens uit mijn patiëntendossier laten verwijderen?

Neen. Als patiënt heb je niet het recht om gegevens te laten verwijderen uit jouw patiëntendossier. Je kan een betrokken beroepsbeoefenaar wel vragen om foute gegevens te laten aanpassen.

Let wel: Wanneer je een behandelende arts toch vraagt om objectieve medische gegevens uit jouw dossier weg te laten, bemoeilijk je de behandelrelatie.

 

 

 

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-6-2017 08:17.