Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Veelgestelde vragen – Gezondheidstoestand

Moet de behandelende arts me altijd informeren over mijn gezondheidstoestand?

Als patiënt heb je recht op informatie over jouw gezondheidstoestand. Het is echter ook mogelijk dat je niet de behoefte hebt om daarover geïnformeerd te worden. Als je liever geen informatie krijgt over je gezondheidstoestand, moet je dat uitdrukkelijk meedelen aan je behandelende arts. Dat verzoek wordt dan toegevoegd aan je patiëntendossier.

Let wel: Dit recht is niet absoluut. Wanneer een arts van mening is dat het niet meedelen van informatie ernstige gevolgen kan hebben voor je gezondheid of de gezondheid van derden, zal de arts je toch informeren.

Kan het dat de behandelende arts me, zonder mijn medeweten, niet informeert over mijn gezondheidstoestand?

Jouw behandelende arts kan in uitzonderlijke gevallen kiezen om je niet te informeren over je gezondheidstoestand, bijvoorbeeld als hij of zij oordeelt dat je informeren een ernstig nadeel kan inhouden voor je gezondheid. Dat wordt 'therapeutische exceptie' genoemd. Voor een therapeutische exceptie moet de arts het advies inwinnen van een andere beroepsbeoefenaar en de beslissing schriftelijk motiveren. De beslissing tot therapeutisch exceptie wordt aan het patiëntendossier toegevoegd.

Let wel: De behandelende arts kan eventueel wel je vertrouwenspersoon informeren over jouw gezondheidstoestand.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-6-2017 13:59.