Centrale aansprakelijkheid - verzekeringsstatus zorgverleners

U hebt recht op informatie over de rechtsverhouding tussen een bepaalde beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, …) en het ziekenhuis. U kunt deze informatie opvragen via de Ombudsdienst.

Volgens art. 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te krijgen over de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken.

De centrale aansprakelijkheid bij de naleving van de rechten van de patiënt door de beroepsbeoefenaar, ligt bij het ziekenhuis.

Als u meer informatie wenst over de individuele rechtsverhouding tussen het UZ Gent en een bepaalde beroepsbeoefenaar (artsen, vroedkundigen, zorgkundigen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten of andere zorgverstrekkers) kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst van het UZ Gent via tel. 09 332 52 34 of ombudsdienst@uzgent.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-10-2017 10:29.