Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Verzekerbaarheid

Sinds 2006 worden patiënten niet langer geïdentificeerd aan de hand van hun inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds, maar krijgen ze een uniek nummer toegekend ‘voor het leven’: het INSZ of identificatienummer van de sociale zekerheid.

Er is dus een onderscheid, naargelang het inkomen van de titularis (en het aantal personen te zijnen laste) tussen:

  • ​De gewone rechthebbenden: die groep bestaat hoofdzakelijk uit loontrekkende werknemers en zelfstandigen, maar ook de personen niet beschermd door de verplichte verzekering;
  • De rechthebbenden op voorkeurstarief: verhoogde tegemoetkoming. Die groep bestaat uit personen wiens inkomen lager is dan een bepaald bedrag per jaar, te verhogen per persoon ten laste.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-3-2018 14:40.