Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Opname en dagopname

Sinds 1 juli 2002 voorziet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering een verschillende facturatie voor patiënten voor wie een ziekenfonds (ook NMBS) tussenkomt en patiënten voor wie de facturatie niet via een ziekenfonds verloopt (bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of bij patiënten van wie de verzekering niet in orde is).

Wie niet over een geldig verzekeringsakkoord beschikt, moet vooraf (of ten laatste op de opnamedag) de geraamde kost betalen. Het betaalde bedrag wordt verrekend met uw factuur. In het Onthaal kan u betalen met bancontact, maestro, mastercard en visa.

Let wel!
Vergeet niet voor uw opname bij uw ziekenfonds na te gaan of uw verzekeringstoestand volledig in orde is. Is dat niet het geval, dan moet u zelf instaan voor de totale kost van uw verblijf.

Niet of gedeeltelijk terugbetaald

Sommige producten en diensten die geen strikt medische indicatie hebben, moet u zelf betalen indien u er gebruik van wil maken. Raadpleeg hier de lijst met de geldende tarieven​. U kan ze ook inkijken aan het Onthaal.

Soms worden ook medische apparatuur, implantaten of prothesen gebruikt waarvoor u zelf een bijdrage moet betalen. Ze worden maar gedeeltelijk terugbetaald of zijn nog niet in de ziekteverzekering opgenomen. In het laatste geval gaat het over nieuwe technieken die uw arts gebruikt omdat ze tot een betere verzorging of behandeling leiden. Uw behandelende arts licht u daar steeds over in.

Bij een arbeidsongeval, een expertise of medische check-up wordt het volledige bedrag respectievelijk aan de verzekeringsinstelling, arts of werkgever gefactureerd, op voorwaarde dat het ziekenhuis over een goedkeuring beschikt. Bij een studie worden de kosten betaald door de opdrachtgever van de studie.

Als in andere gevallen niet aan een Belgisch ziekenfonds gefactureerd wordt (bv. patiënten van wie de verzekeringstoestand niet in orde is, buitenlandse patiënten zonder verzekering), krijgt de patiënt de dagprijs aan 100% aangerekend. De tarieven worden vastgelegd door het RIZIV en kunnen enkel door een overheidsbeslissing gewijzigd worden.

U bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds

Hebt u een geldige verzekering bij uw ziekenfonds, dan wordt uw factuur volgens de derdebetalersregeling opgemaakt. Daarbij verrekent het UZ Gent de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen en synthese- of prothesemateriaal rechtstreeks met uw ziekenfonds. U betaalt enkel het remgeld, de supplementen en de niet-vergoedbare kosten​ en krijgt daarvoor een factuur toegestuurd. Het remgeld is het persoonlijk aandeel in het wettelijk te betalen tarief voor medische zorg.

U bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Het UZ Gent werkt samen met tal van Nederlandse zorgverzekeraars. Bent u bij een van hen aangesloten, dan wordt de factuur van de raadpleging rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Soms wordt het volledige zorgpakket rechtstreeks gefactureerd, in andere gevallen slechts bepaalde behandelingen. Hieronder kunt u de administratieve procedures en aanvraag tot machtiging downloaden. De documenten zijn ook beschikbaar bij het Onthaal.

Contacteer vóór uw ziekenhuisopname altijd uw zorgverzekeraar. Stemt uw verzekeraar er niet mee in dat de zorg in het buitenland wordt verstrekt, dan moet u de factuur mogelijk zelf betalen.

U bent verzekerd bij Achmea, CZ, Multizorg, UVIT (overeenkomst met het UZ Gent)

  • De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend.
  • U ontvangt een factuur voor de kosten die uw zorgverzekeraar niet terugbetaalt en betaalt die zelf aan het ziekenhuis.
  • Via uw zorgverzekering kunt u nadien eventueel (een deel van) die kosten recupereren

U bent verzekerd bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar (geen overeenkomst met het UZ Gent)

  • Vraag vóór uw behandeling bij uw zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 op.
  • De kosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt.
  • Met een formulier S2 (geplande opname) of EZVK (bij dringende opname) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf moet betalen. Nadien kan u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

U hebt een hospitalisatieverzekering

Afhankelijk van het type hospitalisatieverzekering factureert het UZ Gent rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of aan de patiënt. In dat laatste geval moet u zelf de factuur indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Vergeet niet uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen op het moment van uw opname.

Als er rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij gefactureerd wordt, dan krijgt u achteraf een factuur van uw verzekeringsmaatschappij om de 'franchise' en/of niet-verzekerde kosten aan de verzekering terug te betalen. De franchise is de vaste bijdrage die u altijd zelf moet betalen, afhankelijk van uw polis. Van het ziekenhuis ontvangt u in dit geval geen facturen, op voorwaarde dat de ingreep door uw verzekeringsmaatschappij werd goedgekeurd.

Vergeet niet de nodige informatie mee te brengen wanneer u zich inschrijft voor een geplande opname. Via Assurcard kan u vanuit het UZ Gent uw hospitalisatie ook aangeven bij uw verzekeraar.

U wordt behandeld voor een arbeidsongeval

​Bij hospitalisatie na een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk moet u ons de volgende gegevens bezorgen:

  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen
  • polis- en dossiernummer
  • naam en adres van uw werkgever
  • datum ongeval

De factuur wordt dan rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling gestuurd. Kosten voor het verblijf op een eenpersoonskamer en persoonlijke kosten worden niet altijd door de verzekering vergoed.

U bent toerist of asielzoeker

EU-onderdanen

Vraag vóór uw opname bij uw zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 op. Met een garantieverklaring worden de kosten rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend. Met een formulier S2 worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend (conform internationale verdragen). U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor het bedrag dat u zelf betaalt. Nadien kunt u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten recupereren.

Bij een dringende opname of ambulante zorg moet u uw Europese ziekteverzekeringskaart voorleggen. Met de gratis kaart hebt u gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang tot noodzakelijke medisch zorg binnen het openbare zorgstelsel. De kaart worden uitgegeven door het zorgverzekeringsorgaan in uw eigen land. De medische kosten worden rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend (conform internationale verdragen). Enkel voor het bedrag dat u zelf moet bijdragen, ontvangt u een factuur op uw thuisadres. Nadien kunt u via uw zorgverzekering eventueel (een deel van) die kosten recupereren.

Niet-EU-onderdanen

Vóór uw geplande opname of ambulante verzorging betaalt u als voorschot de geraamde kost van uw opname (of ambulante zorg en onderzoeken). Bij een dringende opname zal het ziekenhuis u eveneens een voorschot aanrekenen.

Asielzoekers 

De factuur kan rechtstreeks met het OCMW, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) of Fedasil verrekend worden indien u beschikt over een identiteitskaart of legitimatiebewijs en een waarborgkaart en/of betalingsverbintenis van uw OCMW of van Fedasil. Daarvoor neemt u contact op met de dienst Patiëntenbegeleiding op tel. 09 332 41 39.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-2-2018 09:29.