Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Charter respect op het werk

In het belang van een positief zorg- en werkklimaat in het UZ Gent verbinden medewerkers, patiënten, bezoekers en derden die aanwezig zijn op de campus zich hiertoe:

  • Niet te discrimineren op grond van huidskleur, nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, levensbeschouwing of handicap.
  • Geen verbaal of fysiek geweld te gebruiken en geen ongewenste intimiteiten te plegen.
  • Respect te hebben voor de anderen en geen overlast te veroorzaken.
  • Het ziekenhuisreglement te respecteren.

Bij overtredingen kan het UZ Gent actie ondernemen. Zo kan de toegang geweigerd worden aan patiënten, bezoekers en derden die zich niet aan de regels houden. Ze kunnen ook verplicht worden het ziekenhuis te verlaten. Misdrijven worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

Maak je punt niet met agressie

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-9-2015 16:41.