Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​​​​​Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle gegevens over uw zorgproces worden bewaard in een patiëntendossier. Enkel uw zorgverleners hebben toegang tot uw dossier. Elk van hen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

  • Ingevolge de artikelen 20 en 25 van de ziekenhuiswet heeft het UZ Gent de verplichting voor iedere patiënt een patiëntendossier aan te leggen dat in het ziekenhuis moet worden bewaard. Daarin worden de nodige verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.
  • Het aanleggen en bewaren van de patiëntendossiers gebeurt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • U hebt, volgens artikel 12 van de wet, het recht ​onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kostenloos te laten verbeteren. De aanvraag daartoe gebeurt via een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de hoofdarts.
  • Met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten werd in het UZ Gent een reglement opgesteld. Raadpleeg hier het reglement en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of kijk een exemplaar in aan het onthaal. U kan er ook een afschrift van krijgen.
  • Tijdens een ingreep of procedure kan beeldmateriaal worden genomen. Dit kan gebruikt worden voor medisch onderwijs of voor een wetenschappelijke publicatie. Dit beeldmateriaal wordt altijd gebruikt met respect voor de privacy.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-9-2015 09:51.