​​Verzekering

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Het UZ Gent heeft voor zijn personeelsleden een verzekering afgesloten bij Ethias voor sportactiviteiten buiten de diensturen, georganiseerd door de Sportraad. ​

Die verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers die lichamelijke of materiële schade veroorzaken aan derden en (eigen) lichamelijke ongevallen.

Een ongeval dat zich voordoet tijdens één van onze sportactiviteiten is bijgevolg geen arbeidsongeval. Dat heeft een impact op de eventuele vergoeding die bij een ongeval wordt uitgekeerd. 

Wie is verzekerd?

Enkel UZ Gent-personeelsleden zijn verzekerd voor de activiteiten van de Sportraad. 

Bij fiets-, wandel-, dans- en minivoetbalactiviteiten zijn alle deelnemers verzekerd, ook niet-personeelsleden (partner en kinderen).

UGent-medewerkers

UGent-personeelsleden kunnen voor meer info over de verzekering bellen naar tel. 09 264 30 41 of naar het interne nummer 16 3041.


 
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-2-2017 16:29.