Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Departement Financiën

Het departement Financiën voert het financieel beleid van het UZ Gent uit. Het departement verwerkt in de eerste plaats alle financiële gegevens en transacties binnen en buiten het ziekenhuis. Daarnaast begeleiden de medewerkers van het departement Financiën ook patiënten en hun familie.
Beheerder: Walter Leijs: Financiën, Pensioenfonds
Departementshoofd Financiën: Ingrid Steens

Diensten

Facturatie patiënten voert de facturatie aan de patiënten uit en volgt die op. De dienst is daarnaast verantwoordelijk voor het onthaal en het inschrijven van patiënten.

Boekhouding verzamelt de boekhoudkundige informatie van alle ziekenhuisdiensten en verwerkt die tot jaarrekeningen (de balans en de resultatenrekening). Extern biedt ze de controleorganen inzage in de financiële activiteiten van het UZ Gent.

De Staf levert beleidsinformatie aan de directie en de raad van bestuur opdat ze met financiële kennis van zake beleidsbeslissingen kunnen nemen. Daarnaast maakt de Staf het Budget Financiële Middelen van het ziekenhuis op. De stafmedewerkers helpen alle diensten, departementen en sectoren bij de opmaak van hun begroting. Op vraag van de medische diensten onderzoeken ze de financiële kant van concrete projecten en controleren ze de cijfers.

De dienst Aankoop ondersteunt en begeleidt alle aankoopprocessen binnen het ziekenhuis. Daarbij gaat de dienst telkens op zoek naar de oplossing met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, zowel wat betreft investeringsgoederen als verbruiksgoederen. Daarnaast beheert de dienst ook ziekenhuisbrede en sectoroverschrijdende raamcontracten.

De dienst Patiëntenbegeleiding begeleidt patiënten en hun familie bij opname, ontslag of bij financiële en andere problemen. De dienst biedt patiënten informatie en bijstand om het verblijf in het ziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-4-2017 16:02.