Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Departement Facilitair beheer

Het departement Facilitair beheer levert hoogstaande diensten op het vlak van infrastructuur, facilitaire dienstverlening en veiligheid, biomedische techniek en logistiek. Het team werkt klantgericht en proactief en kiest voor een geïntegreerde, flexibele en efficiënte aanpak. 

Departementshoofd: Dirk Van Der Meersch

Diensten

Het departement Facilitair beheer bestaat uit volgende diensten:

Infrastructuur

De dienst Infrastructuur ontwikkelt en implementeert het ruimtelijk masterplan en totaalprojecten voor renovatie en nieuwbouw. De dienst is ook verantwoordelijk voor de huisvesting van het ziekenhuis, onderhoudt de basisinfrastructuur (gebouwen, installaties en nutsvoorzieningen) en doet technische interventies bij pannes of problemen.

Facilitaire dienstverlening

De dienst Facilitaire dienstverlening verzorgt alle ondersteunende, facilitaire processen zoals:

  • de cateringactiviteiten: patiëntenmaaltijden bereiden en verdelen, het personeels- en bezoekersrestaurant uitbaten, de gastendienst organiseren, de cafetaria's en shops uitbaten en de vendingautomaten beheren.
  • alle schoonmaakactiviteiten in klinische en niet-klinische gebouwen.
  • arbeidskledij en plat linnen aanschaffen, wassen, beheren en verdelen.
  • het medisch en niet- medisch ziekenhuisafval inzamelen, intern transporteren en opslaan voor afvoer en verwerking.
  • interne en externe post ophalen, sorteren, frankeren en verdelen.
  • het intern transport van goederen en personen verzorgen, inclusief de campustaxi voor patiënten.
  • de beveiliging van de campus en alle gebouwen: dat omvat toegangscontrole, camerabewaking, badge- en sleutelbeheer, orde- en verkeershandhaving op de campus, het verlenen van bijstand bij veiligheidsincidenten in de zorg en de uitbating van de helihaven.

Biomedisch-technische dienst 

De Biomedisch-technische dienst biedt ondersteuning bij de aanschaf en ingebruikneming van medische toestellen en apparaten. Dat omvat ook de gebruikersopleiding, het onderhoud, de opmaak en het beheer van de inventaris medische apparatuur en de buitengebruikstelling en afvoer ervan. Dat doet de dienst voor de OK- en IZ-afdelingen, de verpleegeenheden en medisch-technische diensten.

Supply chain 

De dienst Supply chain verzorgt de goederenlogistiek van steriele en niet-steriele verbruiksgoederen, van ontvangst over afhandeling tot opslag en distributie. Daarnaast organiseert de dienst de medicatielogistiek van de Apotheek en de distributie vanuit de afdeling Sterilisatie naar de verpleegafdelingen en medisch-technische diensten. De verdeling van de goederen naar de gebruikers gebeurt via een systeem van automatische bevoorrading of na bestelling door de klant.​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-5-2016 14:29.