​Sectoren

Het UZ Gent is opgedeeld in 7 sectoren. Elke sector wordt aangestuurd door een sectorraad waarin medische diensthoofden en hoofdverpleegkundigen zetelen. De sectorraad is het beleids- en beslissingsorgaan van de sector en vormt het algemeen bestuur ervan.

Het dagelijks bestuur is in handen van het sectorbureau dat gevormd wordt door de sectorvoorzitter en de zorgmanager. In opdracht van de sectorraad nemen beiden de opvolging, aansturing en evaluatie van alle zorgprocessen voor hun rekening. Ze plegen daarover overleg met het directiecomité en het bestuurscomité.

De sectoren in het UZ Gent:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-10-2019 09:33.