Samenstelling Bestuurscomité

Het Universitair Ziekenhuis Gent maakt samen met de Universiteit Gent deel uit van de rechtspersoon Universiteit Gent. De verwevenheid tussen ziekenhuis en universiteit blijkt uit de samenstelling van het Bestuurscomité.

Voorzitter

 • Prof. dr. Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

Leden

 • Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
 • Prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Prof. dr. Anne De Paepe, voorzitter Academische Coördinatieraad

Bestuurders aangeduid door de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent

 • Prof. dr. Stefaan De Smedt
 • Alexander Vercamer
 • Stefanie Vermeire

Bestuurders verkozen door de hoofdarts en de artsen-diensthoofden

 • Prof. dr. Sabine Van daele
 • Prof. dr. Bruno Verhasselt

Bestuurders verkozen door de artsen die geen diensthoofd zijn, met minstens een halftijdse opdracht

 • Dr. Nadia Den Blauwen
 • Dr. Frédéric Van Heuverswyn

Leden door bovenstaande bestuurders en de voorzitter gecoöpteerd op basis van hun bevoegdheid op het vlak van beheer

 • William Van Malderen
 • Ivo Van Vaerenbergh

Secretaris

 • Sabine De Smyter

Permanent uitgenodigd

 • Prof. dr. Mieke van Herreweghe, vicerector van de Universiteit Gent
 • Prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts UZ Gent
 • Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder Universiteit Gent

Toezicht

 • Erik Maes, regeringscommissaris
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-11-2019 16:57.