Bestuur

Het Universitair Ziekenhuis Gent maakt samen met de Universiteit Gent sinds 1 januari 2018 deel uit van de rechtspersoon Universiteit Gent. Voor het bestuur van het ziekenhuis staan volgende organen in: het Bestuurscomité en het Directiecomité.

Bestuurscomité

Het Bestuurscomité van het UZ Gent bepaalt het beheer en beleid van het ziekenhuis. De rector van de UGent zit het voor.

Directiecomité

Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding en de operationele uitvoering van het beleid.

De gedelegeerd bestuurder van het ziekenhuis zit het Directiecomité voor. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Gent en legt daarover verantwoording af aan het Bestuurscomité.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-11-2019 16:25.