Bevoegdheden Directiecomité

Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding van het beleid en de uitvoering ervan. De gedelegeerd bestuurder zit het voor.

Het Directiecomité:

  • werkt een algemeen beleid en een globale strategie uit voor het Bestuurscomité.
  • voert de strategische keuzes uit die het Bestuurscomité gemaakt heeft.
  • zet een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent op, inclusief die van het medisch en verpleegkundig departement. Het legt de structuur ter goedkeuring voor aan het Bestuurscomité. 
  • oefent de dagelijkse operationele leiding van het UZ Gent uit. 
  • neemt ziekenhuispersoneel in dienst, promoveert en ontslaat het, met uitzondering van de artsen. 
  • zet betrouwbare systemen op voor interne controle, risicobeheer en kwaliteitsopvolging
  • stelt actieplannen op die tegemoetkomen aan de adviezen van het Auditcomité die bekrachtigd werden door het Bestuurscomité. 
  • stelt een voorontwerp van begroting op en legt dat ter goedkeuring voor aan het Bestuurscomité. 
  • stelt een voorontwerp van jaarrekening op en legt dat ter goedkeuring voor aan het Bestuurscomité. 
  • geeft de nodige informatie op onder meer financieel en bedrijfsmatig vlak aan het Bestuurscomité zodat het zijn taken naar behoren kan uitoefenen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-3-2018 10:22.