Wetenschappelijk onderzoek

Op de Heymanscampus van het UZ Gent wordt hooggespecialiseerde derdelijnsgeneeskunde gecombineerd met geavanceerd wetenschappelijk onderzoek  in nauwe samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. 

wetenschappelijk-onderzoek.pngIn tal van afdelingen worden nieuwe methodes voor diagnose en behandeling ontwikkeld. Onderzoekers hebben de patiënten die nodig zijn voor hun research vlakbij. Patiënten van het UZ kunnen op hun beurt rekenen op de meest recente inzichten en behandelingsmethodes in de geneeskundige zorg. Het UZ Gent stimuleert een klimaat dat translationeel onderzoek bevordert, waarbij nieuwe bevindingen snel worden omgezet in klinische toepassingen.

Wetenschappelijk speerpuntenbeleid

Wetenschappelijk onderzoek is vandaag veeleer een mondiale dan een regionale activiteit. Daarom heeft het UZ Gent vier onderzoeksdomeinen geïdentificeerd die extra middelen krijgen om zich internationaal sterker te positioneren: genetica, oncologie, immunologie en neurowetenschappen. In elk van die domeinen is het UZ Gent nu al toonaangevend. Dankzij de bijkomende financiële impuls wil het ziekenhuis met die medische specialismen binnen enkele jaren tot de wereldtop behoren.

De extra financiële steun voor de vier onderzoeksdomeinen betekent niet dat andere domeinen worden benadeeld. Het UZ Gent blijft investeren in een brede waaier van onderzoek en levert onverminderd hoogopgeleide professionals af in álle medische disciplines. 


 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-7-2014 10:42.