​​​​​Missie, visie en beleid

Missie

Het UZ Gent biedt een volledig aanbod van topklinische en topreferente patiëntenzorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Die zorg is in lijn met de universitaire opdracht van opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het ziekenhuis werkt daarvoor nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Nieuwe onderzoeksbevindingen worden op de voet gevolgd, getoetst en snel omgezet in klinische toepassingen.

Visie

Het UZ Gent wil een volledig aanbod van medische expertise bieden. In alle diensten van het ziekenhuis staat kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg centraal. Daarbij waakt het UZ Gent over de zorg voor de totale persoon vanuit een pluralistische ingesteldheid. Het ziekenhuis toont respect voor de diversiteit van overtuigingen en voor de persoonlijke levenssfeer van patiënten én medewerkers. Het UZ Gent kenmerkt zich door openheid, professionaliteit en integriteit.

Groeien doet het UZ Gent onder meer door te investeren in mensen. Door medewerkers uitstekende opleidingsmogelijkheden te bieden en onderlinge samenwerking te stimuleren, verstevigt het ziekenhuis de kwaliteit van zorg. Het UZ Gent verzekert de continuïteit van zorg door een groeiend netwerk​ ​van regionale partnerziekenhuizen en zorginstellingen uit te bouwen. Het ziekenhuis investeert daarnaast in technologie en infrastructuur. Met zijn ambitieus ruimtelijk masterplan 'Health Campus 2020' wil het UZ Gent tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame campus zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers.​

In de uitoefening van zijn opdracht waakt het UZ Gent over de doelmatige aanwending van de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt. Als overheidsinstelling wil het ziekenhuis met zijn beleid bijdragen tot een optimale gezondheidszorg in Vlaanderen. 

Strategisch beleid 2020-2023

Om de visie te realiseren zet het UZ Gent in op een beperkte set van strategische opties. Die worden in de beleidscyclus van het ziekenhuis vertaald naar concrete strategische doelstellingen.

Zes strategische opties

  1. Netwerking
  2. Focus op patient outcome en clinical intelligence
  3. Progressief en vernieuwend medisch aanbod
  4. War for talent
  5. Inzetten op innovatie en research
  6. Bestaffing volgens zorgnood

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-1-2021 16:47.