​Project Zig-Zag

Samen met Stad Gent laten we ons inspireren door de ideeën van Loris Mallaguzzi (Reggio Emilia, Noord-Italië). We krijgen daarbij pedagogische ondersteuning van het VCOK en VBJK (Annelies Roelandt en Caroline Boudry).

WilgenhutCentraal in het pedagogisch project Zig-Zag staat het geloof in het sterke en competente kind, al van bij de babyleeftijd. Het kind wordt door de begeleidsters benaderd als een sterk, intelligent kind met heel wat mogelijkheden dat zich uitdrukt in wel honderd talen (taal, bewegen, muziek, …).

De begeleidsters hebben vertrouwen in de competenties van de kinderen en gaan kijken en luisteren naar het sociale, actieve en communicatieve kind (observeren). De begeleidsters onderzoeken wat de kinderen bezighoudt. Dat onderzoeksproces wordt gedocumenteerd aan de hand van foto's, filmopnames, collages of geluidsopnames. Die pedagogische documentatie wordt steeds besproken met de ouders en wordt ook aangeboden aan de kinderen (bv. via boekjes).

Er vinden pedagogische overlegmomenten plaats waarop de begeleidsters reflecteren over de pedagogische kwaliteit in de opvang. Dat doen ze aan de hand van het documentatiemateriaal. In team worden zo nieuwe plannen uitgewerkt.Spelende kinderen

In dit pedagogisch project leren kinderen van drie pedagogen:

  • Ze leren van elkaar.
  • Ze leren van de volwassenen (ouders, begeleiders,…) die de kinderen prikkels aanbieden.
  • Ze leren van hun omgeving (de ruimte, materialen, hoekjes, …) die het gedrag van kinderen beïnvloedt.​

Lees meer in het Zig-Zag Jaarverslag 2016

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-11-2017 16:24.