​Inschrijving en selectie

Een opvangplek bij De Knuffelboom vraagt u aan via Kinderopvangpunt Gent, het centraal inschrijvingssysteem van de Stad Gent. Dat kan telefonisch op 09 210 10 10 of online via www.kinderopvang.gent. U kunt bij uw aanvraag vijf voorkeurcrèches opgeven.

Daarnaast raden we aan ons te mailen via knuffelboom@uzgent.be. Zo kunnen we u het interne inschrijvingsblad bezorgen en meer informatie over de Knuffelboom. 

Selectie

Bos in de sneeuwDe selectie gebeurt in samenspraak met Stad Gent, ten vroegste negen maanden voor de startdatum.

Van de beschikbare plaatsen zijn er 67 voorbehouden voor kinderen van wie de ouders op de campus van het UZ Gent werken. Daarnaast zijn 33 plaatsen beschikbaar voor kinderen die in de buurt van het UZ Gent wonen (wijken Nieuw Gent, Stationsbuurt Zuid en Zwijnaarde). Structureel worden er ook drie plaatsen voorbehouden voor kinderen met een specifieke zorgnood.

Bij de selectie houden we geen rekening met de datum van inschrijving.

Antwoord op de inschrijving

In de maand dat de selectie plaatsvindt - ten vroegste negen maanden voor de opnamedatum – wordt contact opgenomen met de ouders die een opvangplaats hebben aangevraagd.

Is er voor uw kind voorlopig geen plaats in ons kinderdagverblijf, dan wordt u daar schriftelijk of per mail van verwittigd door Kinderopvangpunt Gent.

Is er wel plaats voor uw kind in De Knuffelboom, dan krijgt u een opvangvoorstel van Kinderopvangpunt Gent. Bij de definitieve inschrijving worden opnamedatum en opvangplan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (reserveringsschema). Die overeenkomst is bindend voor de ouders en voor het kinderdagverblijf en wordt door de beide partijen ondertekend. U krijgt dan ook een rondleiding in het kinderdagverblijf.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-8-2018 17:22.