Resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd Longziekten, slaaplabo

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd Longzienten, slaaplabo van de sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.
 
 

Functiebeschrijving

 • Klinisch: poliklinische en klinische activiteiten in de longziekten, met als bijzonder aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen bij volwassenen. Hierbij ligt het zwaartepunt op ademhalingsgebonden slaapstoornissen, doch er wordt ook in multidisciplinair samenwerkingsverband een diagnostisch en therapeutisch traject voor het breder spectrum aan slaapstoornissen aangeboden. Op middellange termijn is voorzien dat ook de zorg voor patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie in het takenpakket van de longartsen-somnologen wordt opgenomen.
 • Research: Uit te bouwen door de kandidaat, rekening houdend met de bestaande onderzoekslijnen van de dienst Longziekten
 • Andere taken binnen de Dienst Longziekten: Het vervullen van taken van (post-)graduaat onderwijs, opleiding van assistenten en supervisie van algemene klinische activiteiten en participatie in het wachtsysteem van de dienst Longziekten
 • Externe dienstverlening volgens dienstbehoefte
 • Er wordt rekening gehouden met nuttige expertise en verworven anciënniteit

Profiel

 • Je beschikt over een in België erkend diploma van arts en bent een in België erkend longarts.
 • Je hebt ervaring in de klinische somnologie, in het bijzonder de ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen.
 • Interesse in de aanpak van chronische respiratoire insufficiëntie (incl. thuisbeademing).
 • Blijk geven van inzet en verantwoordelijkheidszin en motivatie tot professionele vervolmaking.
 • Iedere nuttige ervaring, in het bijzonder het behaald hebben van een doctoraatsthesis (of in de nabije toekomst te behalen), strekt tot aanbeveling.
 • In staat zijn zelfstandig en probleemoplossend te werken, met aandacht voor groepsdynamiek en collegialiteit.

Wij bieden

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

 • Afhankelijk van uw expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als arts bezitten) , dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 13 maart 2019 om 23:59:59
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd (prof. dr. G. Joos – 09/332 26 11 of e-mail: guy.joos@ugent.be of met stalfid prof. dr. K.  Hertegonne, longarts-somnoloog  tel 09 332 55 37 of e-mail katrien.hertegonne@uzgent.be)Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij: 
Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
prof. dr. G. Joos
diensthoofd
tel. 09/332 26 11

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-2-2019 04:00.