Contactgegevens

P-loket

Voor al je vragen over personeelsadministratie

  • P-webloket
  • Balie: ingang 12, route 1510 – elke werkdag van 7.30 tot 16.30 uur
  • Tel. 09 332 69 00 – elke werkdag van 8 tot 16.30 uur
  • ploket@uzgent.be

Onthaal HR

Het Onthaal HR onthaalt kandidaten voor selectie en beheert de P&O-vergaderzalen.

  • Ingang 12, route 1505 – elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur
  • Tel. 09 3329700 – elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur
  • onthaalhr@uzgent.be

R&L

Het team Rekrutering en loopbaan (R&L) staat in voor alles wat te maken heeft met de in- en doorstroom van personeelsleden binnen het UZ Gent.

Vorming en ontwikkeling

Het team Vorming en ontwikkeling organiseert en ondersteunt de interne en externe opleidingsactiviteiten voor alle medewerkers van het ziekenhuis.

Welzijn

Het team Welzijn staat ter beschikking van alle individuele medewerkers en verleent psychosociale ondersteuning. De welzijncoaches/vertrouwenspersonen werken professioneel en onafhankelijk en garanderen te allen tijde absolute discretie en vertrouwelijkheid. Ze werken op afspraak.

Welzijnscoaches/vertrouwenspersonen: Ilka Vandereyden, Nancy Wijns, Jessica Bastiaenssens, Katrijn Goethals en Lies Van Coppernolle

Sociale dienst personeel

De Sociale dienst personeel verleent advies en hulp bij administratieve zaken zoals financiële tegemoetkomingen van allerlei aard en renteloze leningen. Op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 15.30 uur of op afspraak:

SPX-helpdesk

Voor al je vragen over SP-Expert

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-1-2020 09:29.