Afwezigheid wegens ziekte

Ziektemelding

Verwittig onmiddellijk je leidinggevende of vervangende leidinggevende, ongeacht de duur van je afwezigheid:

 • voor de aanvang van je shift
 • volgens de afspraken op de dienst
 • bij voorkeur telefonisch, indien dat niet kan per e-mail

Verwittig de Gezondheidsdienst voor de aanvang van je shift

 • via het formulier ‘Ziektemelding’ in het P-webloket
  • meld je aan met je Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord
  • ga naar de rubriek ‘Ziekte, privé-ongeval en bevalling’
  • kies ‘Ziektemelding’ en vul het onlineformulier in
 • of mail naar gezondheidsdienst@uzgent.be met vermelding van:
  • voornaam en naam
  • geboortedatum
  • naam leidinggevende
  • ziekteperiode: één- of meerdaagse ziekte
  • adres voor de controlearts als je verblijfadres verschilt van je domicilie
 • of bel de Gezondheidsdienst op tel. 09 332 41 54

Ook na 17 uur en tijdens het weekend moet je de Gezondheidsdienst verwittigen via het webformulier, per mail of met een bericht op het antwoordapparaat.

Ziekteattest

Voor een afwezigheid van meer dan één dag is een ziekteattest vereist. Een standaardattest van je behandelende arts volstaat.

Stuur je ziekteattest binnen de 48 uur na aanvang of verlenging van je arbeidsongeschiktheid op:

Het originele attest moet je alleen opsturen (poststempel geldt) naar het P-loket of afgeven aan het infopunt (ingang 12, route 1500) als het niet gelukt is om het te uploaden of mailen.

Meer info

 • Gezondheidsdienst: tel. 09 332 41 54
 • P-loket: tel. 09 332 69 00
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15-4-2019 15:12.