Veelgestelde vragen over het Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP

Wat is een pensioen eerste pijler?

Het pensioen eerste pijler is het wettelijk pensioen waarop iedereen die heeft gewerkt - als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige - recht heeft aan het eind van zijn loopbaan. De Federale Pensioendienst betaalt dat rustpensioen uit. Het Pensioenfonds staat enkel in voor het beheer en de uitvoering van het rustpensioen van de statutaire ambtenaren van het UZ Gent.

Hoeveel zal mijn wettelijke pensioen bedragen?
Hoeveel uw wettelijk pensioen bedraagt, hangt af van verschillende factoren zoals salaris, loopbaanjaren enzovoort. Jaarlijks krijgt u een pensioenoverzicht opgestuurd met een raming van uw wettelijk pensioen. Als u meer of gedetailleerde info wilt, kunt u terecht bij de collega’s van het P-loket.

Heb ik recht op een aanvullend pensioen?
Het Pensioenfonds UZ Gent-UGent OFP biedt werknemers van het UZ Gent geen aanvullend pensioen aan.

Wie betaalt mijn pensioen uit?
De Federale Pensioendienst betaalt het pensioen uit van de medewerkers van het UZ Gent.

Hoe wordt mijn pensioen gefinancierd?
Het wettelijk pensioen of rustpensioen wordt gefinancierd met werkgevers- en werknemersbijdragen op het brutoloon van alle medewerkers. Het bijdragepercentage bedraagt 16,36 % (7,5 % werknemer- en 8,86 % werkgeversbijdrage) overeenkomstig de Tak Pensioenen van de Sociale Zekerheid.

Wat als ik een gemengde loopbaan heb?
Als u ook andere werkgevers hebt gehad dan het UZ Gent of niet altijd als statutair ambtenaar hebt gewerkt, dan hebt u mogelijks een gemengde loopbaan. Het Pensioenfonds regelt enkel het pensioen van de statutaire ambtenaren van het UZ Gent. De Federale Pensioendienst berekent uw wettelijk pensioen en spreekt het Pensioenfonds aan voor de pensioenrechten die u als statutaire ambtenaar bij het UZ Gent hebt opgebouwd.

U kreeg geen antwoord op uw vraag? Gebruik het contactformulier.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-6-2020 11:59.