Ethisch comité

Omschrijving Ethisch comité

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Ethisch comité ingesteld. De leden van het comité worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

Het Ethisch comité heeft volgende opdrachten:

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling Ethisch comité

Stafmedewerkers

Scripties

Secretariaat

Ingang 75 - tweede verdieping
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Fax: 09 332 49 62
Ethisch.Comite@UGent.be

Documenten

Alle documenten zijn momenteel nog terug te vinden op de website van de UGent.  

​Permanente vorming

Thema-avond

Privacybescherming in de gezondheidszorg: de uitvoering van de nieuwe verordening gegevensbescherming (GDPR)

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-5-2018 14:48.