Commissie voor medische ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor medische ethiek, ook wel Ethisch comité genoemd, ingesteld. De leden van de commissie worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

De Commissie voor medische ethiek heeft volgende opdrachten:

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling

Coördinator

  • Muriël Fouquet

Stafmedewerkers

  • Sara De Smet
  • Gertjan De Kezel
  • Sabine Van de Moortele

Secretariaat

Ingang 75, route 7522
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Fax: 09 332 33 36
ethisch.comite@uzgent.be

Vergaderingen Commissie voor medische ethiek

De vergaderingen vinden tweewekelijk plaats. Raadpleeg de vergaderkalender.

Richtlijnen klinische studies tijdens de COVID-19-pandemie

Op EudraLex-10 vindt u de recentste versie van de Europese richtlijnen (pdf) over klinische studies tijdens de COVID-19-pandemie.

In dat document vinden sponsors en onderzoekers advies om de veiligheid, het welzijn en de integriteit van deelnemers aan klinische studies tijdens de pandemie te garanderen. Het document geeft ook richtlijnen rond de integriteit van klinische studies.

Permanente vorming

Thema-avond

Wat te doen met extra info uit de NIP-test?

Op 21 april 2021 vond ons jaarlijks symposium plaats met als thema: "Wat te doen met extra info uit de NIP-test? Ethische aspecten en voorbeelden uit de praktijk"

Het symposium kan u hier herbekijken

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-5-2021 15:14.