Commissie voor medische ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor medische ethiek, ook wel Ethisch comité genoemd, ingesteld. De leden van de commissie worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

De Commissie voor medische ethiek heeft volgende opdrachten:

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling

Stafmedewerkers

  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek - focus klinische studies: Muriël Fouquet, muriel.fouquet@uzgent.be, tel. 09 332 33 36
  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek - focus ethische kwesties: Sabine Van de Moortele, sabine.vandemoortele@uzgent.be, tel. 09 332 68 54
  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek: Sara De Smet
    sara.desmet@uzgent.be, tel. 09 332 68 55

Scripties

Secretariaat

Ingang 75, route 7522
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Fax: 09 332 49 62
ethisch.comite@uzgent.be

Richtlijnen klinische studies tijdens de COVID-19-pandemie

Op EudraLex-10 vindt u de recentste versie van de Europese richtlijnen (pdf) over klinische studies tijdens de COVID-19-pandemie.

In dat document vinden sponsors en onderzoekers advies om de veiligheid, het welzijn en de integriteit van deelnemers aan klinische studies tijdens de pandemie te garanderen. Het document geeft ook richtlijnen rond de integriteit van klinische studies.

Permanente vorming

Thema-avond

UITGESTELD: Wat te doen met extra info uit de NIP-test?
Ethische aspecten en voorbeelden uit de praktijk
Door de coronacrisis is deze thema-avond uitgesteld naar een nog te bepalen datum in het voorjaar van 2021.


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-4-2020 11:21.