Commissie voor medische ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor medische ethiek, ook wel Ethisch comité genoemd, ingesteld. De leden van de commissie worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

De Commissie voor medische ethiek heeft volgende opdrachten:

  1. een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  2. een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
  3. een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling

Stafmedewerkers

  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek - focus klinische studies: Muriël Fouquet, muriel.fouquet@uzgent.be, tel. 09 332 33 36
  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek - focus ethische kwesties: Sabine Van de Moortele, sabine.vandemoortele@uzgent.be, tel. 09 332 68 54
  • Stafmedewerker Commissie voor medische ethiek: Sara De Smet
    sara.desmet@uzgent.be, tel. 09 332 68 55

Scripties

Secretariaat

Ingang 75, route 7522
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Fax: 09 332 49 62
ethisch.comite@uzgent.be

​Permanente vorming

Thema-avond

Betaalbaarheid van de gezondheidszorg (pdf)
'No society can legitimately call itself civilized if a sick person is denied medical aid because of lack of means.' Aneurin Bevan

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-7-2019 15:46.