Documenten voor industriegesponsord onderzoek

Voeg aan elke aanvraag deze begeleidende brief (Word-document) toe.

Erkenning biobank

Het koninklijk besluit van 9 januari 2018 over de biobanken, gepubliceerd in het Staatsblad van 05.02.2018, vormt de uitvoering van artikel 22 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Dit besluit werkt de wetgeving over de zogenaamde biobanken verder uit en treedt in werking op 01.11.2018.

Elke biobank moet goedgekeurd worden door het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), na een gunstig advies van de Commissie voor medische ethiek.

Aanvraag goedkeuring Commissie voor medische ethiek

Aanvraag goedkeuring FAGG

Na de goedkeuring door de Commissie voor medische ethiek, moet de aanvraag voorgelegd worden aan het FAGG. Hiervoor bestaat een geijkt formulier. 

Meer info

Aanvullende informatie vindt u in het compendium biobanken – 20.07.2018 (pdf), opgemaakt door de werkgroep van het FAGG.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-11-2018 09:25.