Documenten voor academisch onderzoek

Gelieve de richtlijnen per soort aanvraagdocument te raadplegen. U vindt ook meer informatie op de website van het Health, innovation and research institute.

Voeg aan elke aanvraag deze begeleidende brief (Word-document) toe.

Vergeet ook het 'studiespecifiek verwerkingsregister' niet via dmponline.be (indien van toepassing). 

Hebt u inhoudeljke vragen over het gegevensverwerkingsregister, neem dan contact op met de DPO van het UZ Gent: dpo@uzgent.be.

GCP-certificaat en CV

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om voor alle prospectieve experimenten/proeven ook een GCP-certificaat (maximaal 3 jaar oud) en een actueel CV van de hoofdonderzoekers in te dienen. Voor multicentrische studies geldt die verplichting voor alle lokale hoofdonderzoekers.

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker om:
  • ervoor te zorgen dat studiehandelingen enkel uitgevoerd worden door daarvoor gekwalificeerd personeel
  • steeds over een geldig certificaat te beschikken (maximaal 3 jaar oud). 
Voor amendementen geldt volgende overgangsmaatregel: vanaf 1 juni 2021 is het verplicht om ook een
GCP-certificaat en CV van alle hoofdonderzoekers in te dienen voor amendementen a
an studies, ingediend voor 1 januari 2021. 

Voor meer info over een GCP-opleiding kan u mailen naar hiruz.ctu@uzgent.be.

Interventioneel academisch onderzoek

Retrospectief academisch onderzoek

Academisch prospectief observationeel onderzoek

Scripties

Voor elke student is een apart document nodig.

Erkenning biobank UZ Gent/UGent

  • Voor interne aanvragen in het UZ Gent moet u, voor u de EC-aanvraag indient, een advies vragen bij de HIRUZ Biobank. Voeg dat advies toe aan uw EC-aanvraag.
  • Om een EC-goedkeuring te verkrijgen voor enkel de oprichting van een biobank, gebruikt u het document F (Word-document)
  • Om een EC-goedkeuring te verkijgen voor een studie waarbij menselijk lichaamsmateriaal wordt verzameld, gebruikt u het document voor interventioneel academisch onderzoek (document A en annex MLM) (Word-document)
  • Nadat u uw biobank hebt aangemeld bij de HIRUZ Biobank, wordt uw aanvraag opgenomen in het centrale UZ Gent/UGent-biobankregister ter aanmelding bij het FAGG
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-3-2021 16:17.