Inleiding tot medische ethiek in het kader van onderzoek op mensen

Inclusief Good Clinical Practice (GCP)

Permanente vorming Commissie voor medische ethiek - academiejaar 2018-2019

Dit is een universitaire opleiding voor gezondheidswerkers, datamanagers en geïnteresseerden die dieper willen ingaan op ethiek bij onderzoek op mensen.

De opleiding omvat de beginselen van de medische ethiek, de basis van de deontologische code - belangrijk voor datamanagement bij klinische studies - de wet inzake experimenten op de menselijke persoon en de regels van Good Clinical Practice (GCP).

De permanente vorming wordt ingericht door de Commissie voor Medische Ethiek UZ Gent/UGent.

Data

De permanente vorming bestaat uit vier lesdagen die zullen plaatsvinden in april en mei 2020.

Onderwerpen

 • Algemene en medische ethiek
 • Geneesmiddelenonderzoek bij kinderen
 • De therapeutische misconceptie
 • Experimentenwet 7 mei 2004: klinisch onderzoek, compassionate use, medical need, informed consent, praktische richtlijnen voor het indienen van dossiers bij de bevoegde instanties.
 • Beroepsgeheim en privacybescherming
 • Aansprakelijkheid in de gezondheidszorg
 • Verzekeringsproblematiek klinisch onderzoek
 • Menselijk lichaamsmateriaal: ethische en legale aspecten
 • Good Clinical Practice (GCP)

Docenten

 • Prof. dr. F. Mortier
 • Prof. dr. em. R. Rubens
 • Prof. dr. T. Balthazar
 • Prof. dr. H. Beele

Getuigschrift

Na afloop van de vorming ontvangt de deelnemer een getuigschrift van de Universiteit Gent, op voorwaarde dat hij 80 % van de tijd aanwezig was.

Accreditering/vorming

Voor UZ Gent/UGent-medewerkers geldt de opleiding als vormingstijd:

 • bij een positief advies van de verantwoordelijke
 • als de opleiding als externe vorming is aangevraagd bij de dienst Vorming.

Accreditering in de rubriek Economie en Ethiek voor artsen is aangevraagd.

Inschrijven en info

Deelnemen kost:

 • voor personeelsleden UZ Gent/UGent: 100 euro
 • voor externen: 150 euro

Inschrijven en info via: 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-1-2020 17:40.