Good Clinical Practice (GCP)

Permanente vorming Commissie voor Medische Ethiek - academiejaar 2020-2021

De opleiding geeft een update van de GCP-regels aan artsen en gezondheidswerkers die wetenschappelijk onderzoek verrichten en aan leden van een commissie voor medische ethiek.

Het KB van 4 april 2014 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, verplicht leden van het Ethisch comité om de regels voor goede klinische praktijken goed te kennen en er zich geregeld in bij te scholen.

Ook onderzoekers en medewerkers betrokken bij klinisch onderzoek moeten erop toezien dat de klinische proef volgens het protocol en de beginselen van goede klinische praktijken wordt uitgevoerd.

De permanente vorming wordt ingericht door de Commissie voor Medische Ethiek UZ Gent/UGent, onder leiding van prof. dr. J. Decruyenaere, ondervoorzitter van de Commissie voor Medische Ethiek.

Data

De permanente vorming bestaat uit één namiddagsessie van 4 uur en gaat door op.

  • Vrijdag 20 november 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Onderwerp

International Conference on Harmonisation, ICH E6: Good Clinical Practice, Consolidated Guideline, CPMP/ICH/135/95

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven.

Docenten

  • Prof. dr. J. Decruyenaere
  • Prof. dr. em. R. Rubens

Getuigschrift

Na afloop van de vormingssessie vindt een eindevaluatie plaats. Wie geslaagd is, ontvangt een getuigschrift van de Universiteit Gent.

Accreditering/vorming

Voor UZ Gent/UGent-medewerkers geldt de opleiding als vormingstijd:

  • bij een positief advies van de verantwoordelijke
  • als de opleiding als externe vorming is aangevraagd bij de dienst Vorming.

Accreditering in de rubriek Economie en Ethiek voor artsen is aangevraagd.

Inschrijven en info

Deelnemen kost:

  • voor personeelsleden UZ Gent/UGent: gratis
  • voor externen: 50 euro

Inschrijven kan tot uiterlijk:

  • 16 november 2020 

Inschrijven en info: 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-1-2020 17:40.