​Parkeren op de UZ-campus

De parkeercapaciteit op de UZ-campus is beperkt. Het openbaar vervoer is een snel en comfortabel alternatief om het ziekenhuis te bereiken.

Kiss & ride

U kunt patiënten en bezoekers afzetten ter hoogte van de kliniekgebouwen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de kiss & ride-zones. Parkeren is er niet toegelaten. Met het toegangsticket dat u kreeg bij het binnenrijden, kunt u de campus binnen de 30 minuten gratis verlaten.

Parkeergebouw

Komt u met de wagen, dan parkeert u in het centrale parkeergebouw. Dat ziet u links als u binnenrijdt en is toegankelijk voor wagens tot 2,10 meter hoog. 

Elders parkeren kan niet, tenzij u beschikt over een officiële parkeerkaart voor personen met een handicap of een UZ Gent-parkeerkaart voor personen met een mobiliteitsbeperking. Die kaart moet u zichtbaar achter de voorruit plaatsen. 

Het is strikt verboden om zonder geldige kaart te parkeren op een parkeerplaats voor personen met een mobiliteitsbeperking. Bij overtreding wordt uw wagen klemgezet.

Tarieven

Er gelden verschillende tarieven voor patiënten en bezoekers om te parkeren op de UZ-campus. Komt u als patiënt, laat dan zeker uw parkeerkaart valideren wanneer u zich inschrijft. Doet u dat niet, dan betaalt u het duurdere parkeertarief voor bezoekers.

Tarief voor patiënten (zorgtarief)

​Parkeertijd​Tarief
​0 - 30 min​gratis
​31 min - 3 uur​2,50 euro
Langer dan 3 uur​2,50 euro + 0,50 euro per bijkomend uur
Maximum = dagtarief​5 euro

Tarief voor bezoekers

​Parkeertijd​Tarief
​0 - 30 min​gratis
​31 min - 3 uur​5 euro
Langer dan 3 uur5 euro + 1 euro per bijkomend uur
Maximum = dagtarief​10 euro

Een verloren ticket kost 50 euro (om misbruik tegen te gaan). U kunt een vervangticket halen aan het betaalautomaat.

Hoe werkt het?

Als u de campus  binnenrijdt, neemt u een ticket. Om recht te hebben op het parkeertarief voor patiënten laat u uw parkeerticket bij inschrijving valideren. Dat kan: 

  • aan de aanmeldzuilen aan ingang 12, ingang 50, ingang 10 (Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth) en ingang 25 (dienst Tand-, Mond- en Kaakziekten)
  • aan de aanmeldbalies aan ingang 12, ingang 50, ingang 10 (Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth), de Spoedgevallendienst, het Chirurgisch dagziekenhuis, ingang 40 (Revalidatiecentrum), ingang 25 (Nierdialyse) en ingang 98 (Radiotherapie)

Als u het ziekenhuis verlaat, betaalt u het parkeergeld aan een van de betaalautomaten. Werd uw parkeerticket gevalideerd bij inschrijving, dan krijgt u automatisch het zorgtarief voor patiënten aangerekend. Bezoekers betalen automatisch het bezoekerstarief. 

Betaalautomaten

U vindt de betaalautomaten:

Na betaling hebt u 30 min. om de campus te verlaten. Nadien moet u bijbetalen. Betalen kan met bancontact en visa.

Parkeerkaart

Polipatiënten die frequent behandeld worden, hebben vanaf dag 1 van de behandeling recht op het gratis parkeertarief of één parkeerkaart. Dit geldt voor patiënten: 

  • die één maand lang gemiddeld drie behandelingen per week krijgen 
  • die twee maanden lang gemiddeld twee behandelingen per week krijgen 
  • die drie maanden lang gemiddeld één behandeling per week krijgen

Patiënten die voor langere tijd opgenomen zijn, hebben vanaf de 15de ligdag recht op het gratis parkeertarief of één parkeerkaart voor bezoekers. Niet-samenwonende ouders van minderjarigen krijgen elk een parkeerkaart. 

De hoofdverpleegkundige van de polikliniek of verpleegafdeling vult een formulier in waarmee u of een begeleider/familielid de parkeerkaart kunt afhalen in de Ticket- en badgeshop (ingang 50, route 520). De parkeerkaart is maximaal drie maanden geldig. Verlengen is mogelijk, mits toestemming van de hoofdverpleegkundige.

Toegangs- en parkeerreglement

Iedereen die het terrein van het UZ Gent betreedt (automobilisten, fietsers, motorrijders, voetgangers ...) verbindt zich ertoe het toegangs- en parkeerregelement van het ziekenhuis na te leven. 

Op de UZ-campus is de wegcode van toepassing. Eventuele afwijkingen staan vermeld in het toegangs- en parkeerreglement. U kunt het hier downloaden of afhalen in de Ticket- en badgeshop (ingang 50) of bij de centrale infopunten van Inkominfo+.

Het UZ Gent is niet aansprakelijk voor ongevallen op de campus.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:38.