Ziektemelding

Afwezig wegens ziekte?

 • Verwittig onmiddellijk je leidinggevende, ongeacht de duur van je afwezigheid:
  • voor de aanvang van je shift
  • volgens de afspraken op de dienst
  • bij voorkeur telefonisch, indien dat niet kan per e-mail 
  • via de vervangende leidinggevende indien nodig
 • Verwittig de Gezondheidsdienst:
  • voor de aanvang van je shift
  • via het formulier ‘Ziektemelding’ in het P-WebLoket. Meld je aan met je Windows-gebruikersnaam en -paswoord. Klik op het logo van P&O en ga naar de rubriek ‘Ziekte, privé-ongeval en bevalling’. Kies ‘Ziektemelding’ en vul het onlineformulier in.
  • of mail naar gezondheidsdienst@uzgent.be met vermelding van:
   • voornaam en naam
   • geboortedatum
   • naam leidinggevende
   • ziekteperiode: één- of meerdaagse ziekte
   • adres voor de controlearts (als je verblijfadres verschilt van je domicilie).
  • of bel de Gezondheidsdienst op tel. 09 332 41 55 of 09 332 41 54.

Ook na 17 uur en tijdens het weekend moet je de Gezondheidsdienst verwittigen via het webformulier, per mail of met een bericht op het antwoordapparaat.

Ziekteattest

Voor een afwezigheid van meer dan één dag is een ziekteattest vereist. Een standaardattest van de behandelende arts volstaat.

Stuur je ziekteattest binnen de 48 uur na aanvang of verlenging van je arbeidsongeschiktheid op:

Je hoeft het originele attest enkel op te sturen (poststempel geldt) naar het P-Loket of er af te geven als uploaden of mailen niet is gelukt.   

Meer info?

Gezondheidsdienst: tel. 09 332 41 55
P-Loket: tel. 09 332 69 00

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-3-2018 17:07.